Gå til sidens hovedinnhold

Perioden fra 12–14 år betegnes som «lære å trene»-perioden. Det er først i perioden 15–17 år at vi retter et sterkere fokus på å «lære å konkurrere».

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hva er hensikten med at ungdomsskoleelever skal gå på NTG-ungdomsskole (NTG-U) - skal de bli toppidrettsutøvere alle sammen?

Da Norges Toppidrettsgymnas (NTG) etablerte ungdomsskole i Bærum i 2004 var tanken å gjøre idrettsungdom rustet for et videre gymnasløp hvor skolegang og idrett går hånd i hånd.

13 år senere har vi et resultat som overgikk våre ambisjoner:

Vi har skapt en suksessoppskrift på en undervisningsform hvor ungdom oppnår økt mestring og læringsglede gjennom et godt samspill mellom idrett, fysisk lek og læring.

Vi har skapt en skole hvor alle våre elever får et grunnlag for et aktivt liv, og en skole hvor de idrettsinteresserte fra tidlig alder lærer at det ikke er nødvendig å nedprioritere teoretisk kunnskap.

NTG-Us historie og resultater er viktig for alle som er opptatt av en god skole.

Norges første ungdomsskole for idrettselever ble opprettet av stiftelsen Norges Toppidrettsgymnas, som er en ikke-kommersiell aktør. Den ble samlokalisert med NTG Bærum og ble en umiddelbar suksess. NTG-U er nå utvidet med avdelinger på NTG Kongsvinger og på NTG Lillehammer.

Nye avdelinger kommer i  Bodø, Tromsø og i Asker innen 2019.  

I starten var skolens filosofi enkel,  elevene skulle få trene systematisk i skoletiden hver dag. Vi skulle overføre deler av idrettspsykologien inn i arbeidet med skolefagene, og bruke de samme metodene i læringsarbeidet som på trening. 

Slik skulle elevene forberedes på hardt skolefaglig arbeid samtidig som de skulle opparbeide seg treningskapasiteten de trengte for å komme inn på våre videregående skoler.  Vi skulle dermed rekruttere våre egne elever inn i egne videregående skoler, og vi skulle finne de beste idrettsutøverne tidlig.

Nå viste det seg ganske fort at det ikke ble helt som vi tenkte.  NTG-U er ingen ubetinget rugekasse for våre videregående skoler.  NTG-U er derimot en skole for flere typer elever. Skolen tiltrekker seg ungdom som ønsker å være aktive, som har glede av idrett, og som vil trene hver dag.

I tillegg vil de gå på en skole med  medelever med likelydende interesser, og å gå på en skole der de blir utfordret både idrettslig og faglig.

Vi kan derfor fortelle at NTG-Us praksis er blitt noe mer kompleks enn skolens opprinnelige filosofi.  Vi praktiserer nå heldagsskole der elevene får ordinær undervisning, trening i 90 min, to spisepauser og hjelp av lærerne sine til å gjøre ferdig leksene hver dag. 

Vi kaller det NTG-modellen, den defineres av at elevene får en helhetlig oppfølging på skole og trening.

NTG-Modellen er en ubetinget suksess. Helhetlig oppfølging på skole og trening betyr at eleven får utvikle seg både som elev og som idrettsutøver. Våre lærere er også trenere, vi kaller det for kombinasjonsstillinger. Sammen med heldagsskolen er kombinasjonsstillingene skolens fremste fortrinn.

Det er fordi lærerne er med elevene gjennom hele dagen, både i klasserommet og på trening, og da oppstår det gode relasjoner. Sammen øves det på å lære å lære, på å stimulere egen indre motivasjon, og på å yte til fellesskapet gjennom trening, lek og faglig læring. For oss er sammenhengen mellom læringspsykologien og idrettspsykologien uvurderlig.

Skolefaglig presterer våre elever på et meget høyt nivå, vi topper landets lister på eksamens- og standpunktkarakterer, nasjonale prøver og elevundersøkelser. 

Treningen på NTG-U er variert og det er ikke alltid vi kaller det trening heller.  Noen ganger er det rett og slett lek og bevegelsesglede.  Vi klatrer i trær, vi balanserer på line, vi leker med ball, vi danser, variasjonen er uendelig og preges av årstider, vær og tilgjengelighet. 

Andre ganger er det mer alvor, da trenes det idrettsspesifikt, gjerne med skadeforebyggende basistrening. Vi har også  interne konkurranser der elevene konkurrerer mot hverandre i forskjellige øvelser. Poenget er at våre elever blir kjent med et bredt utvalg av idretter og aktiviteter. 

Perioden fra 12-14 år betegnes som ”lære å  trene”-perioden og på NTG-U får elevene  kunnskap om og erfaring med trening i et helhetlig perspektiv. 

Det er først i perioden 15-17 år at vi retter et sterkere fokus på å ”lære å konkurrere”.  Det er derfor blitt viktig for oss å lage et tydelig treningsskille mellom våre ungdoms- og videregående skoler. På ungdomsskolen har vi fokus på basistrening, slik at elevene kan utvikle seg uavhengig av spesialidrett. Deretter blir progresjonen i treningen mer idrettsspesifikk utover i skoleløpet, og elevene får mulighet til å utforske sitt potensial. 

Det innebærer også muligheter for elevene på 10. trinn å hospitere med videregående elevene i sin spesialidrett.  Dette er tiltak som elevene gleder seg til og som de blir motiverte av.  De får noe å strekke seg etter, drømme om og legge planer for.

Så for å svare på vårt eget spørsmål: Nei -vi mener ikke at alle elevene på NTG-U skal bli toppidrettsutøvere, men har de en drøm om en toppidrettskarriere, kan NTG-U være et godt utgangspunkt å bygge videre på den dagen det er på tide å satse for fullt. 

Så derfor etablerer vi skoler over store deler av landet. Vi har klokkertro på det vi tilbyr våre elever! NTG-Modellen er vår fremste suksessfaktor, og de fleste elevene våre lykkes både med skole og idrett. Det betyr ikke at vi er noen eliteskole som kun produserer toppidrettsutøvere og skolestjerner, men at vi forvalter elevenes ressurser fornuftig.

Vi tilpasser undervisningen til den enkelte elev, vi tar i bruk alternative læringsarenaer, vi tilrettelegger for deltagelse i konkurranser og samlinger og tilpasser undervisninger deretter - og vi tilbyr heldagsskole.  Tilsammen legger det til rette for at elever fortsetter med idrett og fysisk aktivitet underveis i ungdomsskoleløpet og at de samtidig blir gode i skolefagene.

NTG har mye å lære bort, ikke bare til de unge, men også til de som utformer utdanningssystemet vårt. Påtroppende kunnskapsminister vil være hjertelig velkommen til oss for å høre mer.

Kommentarer til denne saken