Veilys i distriktene i Bodø kommune

Av
DEL

Leserbrev
Bodø SV har tidligere tatt opp spørsmålet om hva som skjer angående veilys i distriktene. Svaret var da at kommunen ville avvente tilbakemelding fra Statens Vegvesen om hva de ønsket å drifte videre. Svaret fraStatens Vegvesen ble referert i Avisa Nordland og skapte reaksjoner, blant annet protestaksjon på Norsia/ Skaug skole.
De fleste veiene utenfor tettbygd strøk har ikke fortau eller gang- og sykkelvei. Fotgjengeroverganger finnes ikke. Vinterstid er veien tidvis dårlig brøytet, og gående presses ut i veibanen. Møte med elg er flere steder en reel fare. Dette gjelder for alle gående. I siste bystyret stilte SV derfor tre oppfølgingsspørsmål:

Hvilke tiltak vil bli satt inn for å sikre trafikksikre veier i distriktene i Bodø kommune?
Vil det bli tatt initiativ til samhandling med FAU ved skolene og kommundelsutvalgene for å sikre medvirkning?
Kan ordføreren love at ingen veilys blir slukket før prosessen er gjennomført, og en sak er forelagt bystyret?

Svaret fra ordfører var at forhandlingene mellom Bodø kommune og Statens Vegvesen/ Nordland Fylkeskommune (som veieier) om hvilke lys eier skal betale drift av ikke er avsluttet.


Ordfører lovde også at resultatet av forhandlingene skal forelegges bystyre i egen sak som viser hvilke lys veieier vil/ ikke vil drifte. Ingen lys skal slukkes før bystyret har tatt stilling til saken.

Det er betryggende at et enstemmig bystyre legger stor vekt på trafikksikker skolevei. Vi ønsker at barn skal kunne gå og sykle til skolen. En skolevei uten lys er ingen trygg skolevei. Det er også viktig, både for fylkeskommune og kommune, å ta hensyn til at veilys både er et trafikksikkerhets- og et folkehelsetiltak i mørketida.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags