Høyre og realfag

Ingvild Aarøe stiller til valg for Bodø Høyre

Ingvild Aarøe stiller til valg for Bodø Høyre Foto:

Av
DEL

LeserbrevI Høyre satser vi på realfag. Eksempelvis har Bodø Høyre programfestet at vi vil styrke satsingen på Newtonrommene i kommunen. Der får elever på barne- og ungdomsskolene lære om og oppleve realfagsfenomener gjennom praktiske aktiviteter. Læring gjennom praktisk og utforskende arbeid er vektlagt i den nye læreplanen for naturfag som kommer neste skoleår. Bodø Høyre ønsker å legge til rette for at elevene får praktisk erfaring fra interessante opplegg både på egen skole og utenfor skolen.

I årets statsbudsjett satte regjeringen av penger til flere lærerspesialister. De er lærere som får ekstra tid og penger til å fokusere på sine fag og være en faglig og pedagogisk ressurs for kollegaene sine. Lærerspesialister jobber både i grunnskolen og i videregående skole og gjør skolene enda bedre. Lærerspesialister jobber innenfor ulike fag, og realfag har vært satsingsområde siden ordningen ble innført i 2015.

Regjeringen bevilget for noen dager siden penger til prosjektering av Blått bygg på Nord universitet i Bodø. I dette bygget skal det satses på klima, helse og havnæringene. Nordland er landets største lakseoppdrettsfylke. Større og mer moderne lokaler på universitetet vil bidra til økt forskning på høyt internasjonalt nivå. Norge har naturgitte fordeler for oppdrett med skjermede fjorder med kaldt, friskt vann. Nå møter norsk laksenæring konkurranse fra havbaserte og landbaserte anlegg i andre land. Et nytt, moderne bygg vil gi framtidige studenter de beste forutsetningene for å være med å utvikle denne spennende og viktige næringen. Velgere i Bodø kan være trygge på at ved å stemme på Høyre i kommune- og fylkestingsvalget vil vi få de beste forutsetningene for god satsing på realfag både i grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags