Flere skal fullføre skolegangen

Jørgen T. Fjørtoft og Nicole Natalie V. Furnes er kandidater til bystyret for Høyre

Jørgen T. Fjørtoft og Nicole Natalie V. Furnes er kandidater til bystyret for Høyre Foto:

Av
DEL

LeserbrevHøyre ønsker en god skole der elever tilegner seg kunnskap de får bruk for videre i livet. Dessverre ser vi at det fortsatt er en del elever som sliter i overgangen mellom ungdomsskole og videregående. I Nordland er det så mange som 1 av 4 elever som ikke fullfører videregående utdanning innen fem år. Det vil vi gjøre noe med. Konsekvensene av å ikke fullføre kan bli store. Både sosialt, men også særlig på arbeidsmarkedet. Det stilles stadig strengere krav til formell kompetanse.

Høyre har flere forslag vi mener vil hjelpe. For eksempel en styrking av skolehelsetjenesten. De siste årene har skolehelsetjenesten blitt styrket med blant annet egne helserådgivere for psykisk helse. Dette er erfaringer vi vil bygge videre på. Skolehelsetjenesten er en treffsikker tjeneste, som når ut til mange.

Et annet tiltak vi ønsker å realisere er hybelhustilbud til borteboerelever i videregående skole. Særlig i Bodø som har to veldig store skoler med mange linjer er det flere elever som kommer hit som tilflyttere. Det kan være vanskelig å finne seg til rette i en helt ny by der en ikke har nettverk, særlig når man er ung.
Hybelhus ivaretar sosiale funksjoner i tillegg til praktiske forhold. Å bo i et hybelhus introduserer deg til et nettverk, og er en flott måte å bli kjent med andre utenfor egen omgangskrets. Bemanning kan sørge for oppfølging av elevene som igjen kan være forebyggende mot frafall. Et godt opphold i Bodø vil å kunne bidra til at flere ønsker å fortsatt bo i fylket vårt. Hybelhus fikser ikke alt, men vil kunne være et viktig bidrag for å sikre en trygg og god skolegang.

Sist Høyre hadde makten i Bodø ble det gitt en tomt i gave til studentsamskipnaden. Kombinert med økt satsing på bygging av studentboliger fra regjering bidro tomta til at vi nå har helt nye studentboliger med en fantastisk utsikt fra Mørkvedlia studentpark. Et slikt samarbeid håper vi å få i gang med fylket, eller en annen aktør, for å få realisert boliger for borteboende elever i videregående skole. Det viktigste er at vi sørger for et godt tilbud som kan bidra til økt trivsel og å få ned frafallet.

For Høyre er det viktig med en god skole som gir muligheter for alle. Godt valg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags