I AN 3. juni avis ser vi både sjefsredaktør Jan-Erik Hanssen og tidligere gruppeleder i AP, Morten Melå, gi sine syn på private idrettsskoler og etableringen av NTG i Bodø.

I januar i år fikk NTG, som er en privat stiftelse som har drevet private idrettsskoler i Norge siden 1981, godkjenning fra Utdanningsdirektoratet for å etablere en ungdomsskole og en videregående skole i Bodøbyen. Grunnleggeren Roger Elstad er tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin uvurderlige innsats for ungdom, idrett og utdanning.

Verdi ordene til NTG er Ærlighet - Respekt - Entusiasme. Setter du de opp under hverandre så blir det ÆRE. Dette er verdiord også vi i politikken bør adoptere og jobbe etter!

Når jeg nå ser den maktdemonstrasjonen som Arbeiderpartiets representanter utøver både overfor styre og administrasjon i Bodø Spektrum AS, så håper jeg virkelig at byens varaordfører nå på nytt igjen tar til ordet for ryddige og åpne prosesser.

Eller er det slik at partiet Rødt har vært med på "bakrommet" og fattet vedtak vi andre i bystyre og formannskap ikke kjenner til?

Formålet til Bodø Spektrum AS lyder slik: "Eier av idrettsanlegg og næringsarealer. Selskapets virksomhet er utleie og drift av disse som naturlig står i forbindelse med det. Selskapet kan delta i andre selskaper som har sammenheng med dette".

NTG er vurdert som er seriøs og meget god leietaker og bedriftsøkonomisk er dette et gunstig samarbeid for nettopp idrettsanlegget Bodø Spektrum AS, NTG og idretten i Bodø. Gode investeringer i Spektrum AS vil gi selskapet bedre økonomi og dette går ikke på bekostningen av kommunens egne satsinger på fellesskolen.

Så spørsmålet nå er om dette er god eierstyring fra Bodø Kommune eller om dette er partipolitikk fra AP for å prøve å stoppe etableringen av en privat skole i Bodø? Og dette handler faktisk ikke hvilket syn man har på private skoler, den debatten er over og NTG har som tidligere nevnt fått sine lovlige godkjennelser for å etablere seg i Bodø på samme måte som St. Eystein i sin tid fikk. 

Nå sier Arbeiderpartiets representanter at skole ikke ligger innenfor formålet til Bodø Spektrum AS. I februar mente ordfører at det var ungdomsskole som lå utenfor, men at videregående skole da var innenfor formålet.

Er det virkelig slik at det er et gruppemøte i det lokale Arbeiderpartiet som gir eiersignaler i de kommunaleide selskapene våre?

Heldigvis vet vi nå at NTG vil etablere seg med både ungdomskole og videregående skole i Bodø, så spørsmålet nå er bare om det lokale Arbeiderpartiet, klarer å presse styret i Spektrum AS slik at de ikke tegner en leiekontrakt med NTG? Da vil det isåfall være slik at det er private utleiere som vil huse NTG i Bodø i fremtiden?