Gå til sidens hovedinnhold

ÅPENT BREV TIL SKOLEKONTORET I BODØ KOMMUNE: ER DET GREIT AT UNGDOM SITTER PÅ BUSS 2 TIMER OG 40 MINUTTER HVER DAG?

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nedlegging av ungdomstrinnet på Misvær skole

I rådmannens forslag til budsjett for er det foreslått å spare penger på å fjerne ungdomstrinnet i Misvær, og flytte det til Skjerstad. Det er flere gode grunner til ikke å vedta noe så dumt.

Dumt, og dramatisk for en gjeng skoleelever i sin beste alder, som skal busses FORBI en helt ny skole med svømmebasseng, og som blir nødt til å sitte på bussen i to timer og 40 minutter hver dag med dagens bussruter. Dette er transport som kommer I TILLEGG til annen type transport til og fra trening, korps, osv. på ettermiddagstid. Statistikk viser at unger og ungdom som må sitte mye på buss daglig, blir mindre fysisk aktive og jeg frykter at mange vil droppe fotballtrening, slalom, skitrening, korps, svømming, m.m. dersom de må bruke så mye tid på skolebussen.

Lite å spare

Økonomisk sett er det minimalt å spare på dette tiltaket. 650 000 er ikke mye penger i den store sammenhengen. Det er mange andre tiltak man kan ta FØR man tar av den daglige drifta. Det er også foreslått å kutte ned 50% på rektorstillinga i Misvær. Men ser man til andre steder hvor dette er prøvd ut, f.eks. på Fauske, fungerer ikke dette.

Rådmannens forslag peker på at det pedagogisk sett blir positivt å få et større fagmiljø – på Skjerstad. Det kan godt være, men hva med miljøet på Misvær, som mister sitt ungdomstrinn? Vi har i mange år brukt den samla fagkompetansen på tvers av trinn. Har vi en god mattelærer, bruker vi denne mattelæreren på flere trinn. Vi mener dette hever kvaliteten på undervisninga. når ungdomstrinnet har dyktige lærere, "drypper" dette ned på mellomtrinnet og småtrinnet, som også får lært mer. Denne fleksibiliteten vil vi miste dersom våre ungdomstrinnslærere drar til Skjerstad.

Rekruttering

Hvor lett vil det bli å rekruttere profesjonelle lærere til Misvær uten et ungdomstrinn? Det vil også gjøre det mindre attraktivt å flytte hit, og mange som nå har planer om å flytte hit; vil de fortsatt ha like lyst dersom de vet at ungene deres må bruke så mye av sin fritid på buss?

Beste kommune?

Bodø kommune vil være den beste oppvekstkommunen, den beste folkehelsekommunen, den beste kulturkommunen, men så tvinger de unge folk til å dra så langt for å gå på skole? De forventer en enorm folkevekst i kommunen, men de forutsetter at ingen av disse skal flytte til Skjerstad eller Misvær? Dette sier svært mye om skolekontorets folk, som har kommet med disse kuttforslagene, og det sier mye om hvilket syn de har på enkelte av kommunens «bydeler».

Reelt skolevalg

Vi tenker motsatt, både på Skjerstad og i Misvær. Vi vil ha nok kapasitet på våre skoler til å ta imot alle som ønsker å flytte hit med åpne armer! Vi har to fantastiske skoler, som er små og gir trygghet og frihet, og vi har i flere tilfeller fått elever fra andre skoler I Bodø kommune som har vært utsatt for mobbing og vært skolevegrere, men som har blomstret i et mindre og mer oversiktlig miljø. Bodø kommune må ha rom for både store og små skolemiljø. Bare slik har foreldre et reelt fritt skolevalg. Tenker vi Bodø kommune inn i framtida, Bodø kommune som den beste norske kommune å vokse opp i, så spør i så fall elevene om hvor DE helst vil gå på skole. Det har vi gjort. Og de vil gå på Misvær skole!

Kommentarer til denne saken