Nå er det vår tur!

Østbyen skole

Østbyen skole Foto:

Av
DEL

Leserbrev
Da var Rådmannens forslag kommet ut i lyset, og tallene forteller sitt. Bodø kommune må spare penger. Vi har dessverre brukt mer penger enn hva vi burde, og da kommer kuttene, men hvor?

Vi på Østbyen skole har nå hatt en bygningsmasse som har vært utdatert i en årrekke. Vi har stått på ei prioritert liste over skoler som må utbedres. Gang på gang har vi blitt skjøvet nedover på prioriteringslisten. For 2 år siden var det endelig vår tur. Det var satt av 1 million kr. til å gjøre en mulighetsstudie for kartlegging av forholdene ved skolen. Dommen var klar! Skolen er 51 år og foreldet. Spesialundervisning skjer på gangen pga. av manglende undervisningsrom. Lærere mangler kontorer, garderober og toaletter. Daglig brytes arbeidsmiljøloven. Det elektriske anlegget er svært underdimensjonert, noe som gjør at sikringer ryker ukentlig. Vinduer lekker slik at elevene som sitter ved vinduet fryser. Kravet til universell utforming er svært mangelfull, og elever med nedsatt funksjonsevne blir berørt av dette. Sist, men ikke minst, Østbyen skole mangler rundt 1200m2 etter Udirs norm. Mulighetsstudiet som er utarbeidet forteller det meste. Østbyen skole har et stort behov for rehabilitering (jfr. Mulighetsstudie s. 23)!

Vantro leste vi rådmannen forslag om at vi er satt på vent til 2023. Skal vi virkelig utsette prosessen i 4 år?

Kjære politikere, vi har nå en fantastisk mulighet til å fortsette jobben som er i gang, og allerede har kostet oss tid og penger. Stopp ikke prosessen nå, men bevilg midler i 2020 slik at vi kan fortsette jobben som allerede er godt i gang. La elevene få den skolen de har krav på! La oss å bygge en skole som forholder seg til lover og regler, en skole som tar høyde for det grønne skiftet og blir en skole for dagens utfordringer!

Dersom målsettingen til Bodø kommune er å være den beste oppvekstkommunen, samsvarer det ikke med å kutte i bevilgningene til skolebygg. Det bør ikke Bodø kommune være bekjent av. Like lite bør kommunen som arbeidsgiver være bekjent av å bryte arbeidsmiljøloven daglig. Vi har mål om å være en kommune som bygger for framtiden, som tenker på barna våre, og som legger forholdene til rette slik at alle får en god og trygg oppvekst.
Når budsjettet skal vedtas, prioriter elevene våre!

Hilsen Utdanningsforbundets klubb v/ Østbyen skole.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags