Leksefri skole?

Hjemmelekser

Hjemmelekser Foto:

Av
DEL

LeserbrevLandsmøte i Arbeiderpartiet nærmer seg, og en av sakene det kan bli debatt om er hvorvidt vi skal ha leksefri skole eller ikke. Langt på vei følger jeg argumentene mot hjemmelekser. Læring skal foregå på skolen, med pedagoger tilstede. Barn og unge har behov for fritid uten oppgaver som øker stress og konflikter. Ja, for lekser fører i mange hjem til daglige konflikter. Barn som strever med lekser de enten ikke forstår eller ikke er motiverte for å gjøre. Dette er det foreldrene som må hanskes med, uten å ha nødvendig pedagogisk kompetanse for å mestre.

Løsningen på dette mener jeg ikke er å forby lekser, men heller gjøre leksepraksisen i skolen bedre. Barn kan bruke en liten, begrenset tid på lekser, som de forstår og mestrer å gjøre.

Så hvorfor er hjemmelekser i skolen riktig? Forskning viser at riktig bruk av lekser er viktig for elevenes læring. Mengdetrening er for eksempel helt nødvendig for å lære å lese godt. Mange skoler har innført ”lesekvart” som lekse for de minste barna. Det kan innebære et kvarters lesing hjemme, og kan i starten være å bli lest høyt for av en forelder og etter hvert lese høyt til en forelder. En slik type lekse involverer foreldrene, og skaper forventinger som bidrar til at flere foreldre følger opp barns læring.

Forskning viser at foreldrenes interesse for barnas skolegang er viktig for læring. To utviklingssamtaler i året kan ikke erstatte ukentlig øyeblikk med felles fokus på skolearbeidet mellom barn og foreldre. Professor ved NTNU, Torberg Falch, mener at med å fjerne lekser, vil ressurssterke foreldrene fortsatt bidra til barns læring, mens de foreldrene som kanskje selv har negative minner om skole og lekser, vil miste et bindeledd til barns utdanning. Leksefri skole vil bidra til økte sosiale forskjeller.

Riktige lekser, allerede fra 1. klasse, bidrar også til å innøve gode arbeidsvaner, både på skolen og hjemme. På ungdomsskolen og på videregående skole må elevene ta stadig mer ansvar for at oppgaver blir gjort og tekster lest. Dersom noen tøyser bort skoletiden, må de ta konsekvensen av å gjøre oppgavene som lekse hjemme. Hvis lekser forbys, hvor går da grensen for hva en lærer kan forvente av sine elever med tanke på å komme igjennom lærestoffet?

Vi må vise tillit til læreren. Det å forby lekser reduserer lærernes pedagogiske metodefrihet. Arbeiderpartiet lytter til fagfolk, og lærernes organisasjoner er krystallklare på at det er uklokt og en mistillit å forby lekser som pedagogisk metode. Alternativet til å forby lekser er at lærerprofesjonen og forskningsmiljøet i lag utarbeider faglig veiledning om hvordan lekser kan gis, både med tanke på mengde, tid og foreldrenes involvering.

Arbeiderpartiet er for leksehjelp, tilrettelagt opplæring og at elevene får oppgaver de mestrer å løse. Flere lærere, bedre spesialundervisning og mer praktisk læring kan bidra til å løfte de elevene som sliter i dag. En inkluderende skole med nok ressurser løfter alle elevene. Leksepresset skal reduseres, men ikke gjennom å forby muligheten til hjemmearbeid.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags