Heia lærere og elever på Alberthaugen!

Av
DEL

LeserbrevVi i Rødt er stolte av at vi sammen med et stort flertall i bystyret har vedtatt å etablere et nytt mellomtrinn på Alberthaugen. Der elever får muligheten til å ha nærmiljøet, Bodømarka og fjæra som sentrale tumleplasser, og der gode opplevelser, samhold og mestring preger hverdagen.

Bodøskolen har i mange år gjort en stor innsats for å gi alle elever et likeverdig og godt skoletilbud. Likevel er det noen, også på barnetrinnet, vi ikke greier å nå. Dette er en kamp vi må vinne. Rødt ønsker at bodøskolen skal være i front, at vi skal hjelpe alle, også de som sliter. Derfor har vi sammen med et stort flertall i bystyret vedtatt å utvide Alberthaugen skole med ett mellomtrinn for 8 elever fra 5-7 klasse.

Alberthaugen skole har i mange år vært et vellykket tilbud til elever på ungdomstrinnet, som av ulike grunner ikke får det til i den ordinære skolen. Skolen er frivillig, og elevene må aktivt må søke seg inn på og være motivert for å få begynne her.

Skolen startet som et prosjekt på Kirkhaugen i 1983, og fikk status som egen skole i 1987. Noe av det lærerne her er flink på er å bygge gode relasjoner. Lærere og elever spiser alle måltider sammen, drar på ukesturer i fjellet og har en praktisk tilnærming til mye av undervisninga. På Alberthaugen skole er målet å se det gode i hver elev, og finne noe som elevene er flinke til. Som kan gi en mestringsfølelse som mange ikke har kjent før på skolen. I kontrast til teste- og måleregimet i den vanlige skolen, er det her om å gjøre å vektlegge det elevene kan, istedenfor det de ikke kan. I over 30 år har Alberthaugen bygd opp et unikt fagmiljø.

I Bodø er det nettopp dette fagmiljøet som sitter med størst kunnskap og erfaring med hvordan vi når elever som faller utenfor den vanlige skolen. Mange av elevene som begynner her har opplevd å stå utenfor fellesskapet helt siden de starta på skolen, noen har vanskelige hjemmeforhold, en del sliter med angst og skolevegring. Det er mange historier å fortelle om hvordan livet har snudd for elever som har gått her, og for en del handler kanskje nettopp dette om fellesskap, gode relasjoner og det å oppleve at noen bryr seg. Det er nok også litt av grunnen til at overraskende mange av skolens gamle elever holder kontakten med tidligere lærere og rektor.

Arbeiderpartiet har i bystyret og i avisen stilt seg sterkt kritiske til å lage et nytt tilbud til de elevene der her er snakk om. Gjentatte ganger hevdes det at saken er dårlig utreda. Vi finner det derfor betimelig å minne om at bystyret har fått en grundig utredning av administrasjonen som anbefaler etablering av mellomtrinnet. Vi minner også om at AP i fjor vår stemte ned Rødts interpellasjon om «hvordan vi kan skape en skole som gir mestring og trivsel for alle». Begrunnelsen den gangen var at «oppvekstplanen måtte få tid til å virke». Som om et plandokument i seg selv gjør skolen til et kjekt sted å være for de som mistrives.

Kanskje er det på tide å stikke fingeren i jorda og erkjenne at den vanlige skolen ikke greier å ivareta alle elevene, og at vi kan ha noe å lære av pedagogikken på Alberthaugen? Bærum kommune har hatt en slik alternativ skole for barneskolen 1-7 siden 1991 og har lykkes godt med det. De har 10 elever og 7 ansatte + rektor. En suksessfaktor vet vi er nærhet, stabilitet og gode relasjoner over tid.

I Bodø har et slikt tilbud vært etterlyst i mange år av lærere og av foreldre. Vi ser at noen går gjennom hele barneskolen og mistrives. Får det ikke til faglig og sosialt. Kan vi leve med at situasjonen er sånn i år etter år? At elever går på gangen. Eller ligger hjemme. Uten at vi prøver å gjøre ting på en annen måte?

I Rødt reagerer vi på retorikken til Arbeiderpartiet både i bystyret og i Avisa Nordland. Vi synes at det er svært beklagelig at AP bruker ord som «skoletapere» og på denne måten bidrar til å sette et stempel på elevene. Vi synes også at det er leit at lærerne som har oppnådd gode resultater på et vanskelig felt, og som har gjort en formidabel innsats over mange år, blir fortalt at det de driver med er «60-talls pedagogikk». Pinlig er det at ordførerpartiet på denne måten snakker ned kommunalt ansatte og en skole som har blitt løftet frem nasjonalt for den fantastiske jobben som de gjør.

Noe av det som er bra er nettopp at Alberthaugen ikke oppleves som stigmatiserende for de som går her. Kanskje snarere tvert imot. Her har elevene sjansen til å lære og oppleve ting som få andre elever i bodøskolen får mulighet til, og gjennom å tjene egne penger har de også fått mulighet til å reise til mange spennende reisemål som Svalbard, London, Færøyene.

Vi ser at Arbeiderpartiet peker på innsatsteamet, helserådgivere og skolemat som svaret på problemet. Vel og bra, men i dette tilfellet er det snakk om elever som vi ikke greier å nå til tross for disse tiltakene. Det er også verd å merke seg at Alberthaugen har hatt gratis skolemat i alle år.

Vi i Rødt heier på et nytt mellomtrinn på Alberthaugen som kan jobbe på en annen måte. Der elever får muligheten til å ha nærmiljøet, Bodømarka og fjæra som sentrale tumleplasser, og der gode opplevelser, samhold og mestring preger hverdagen. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags