Åpenhet om skatten bidrar til tilliten i samfunnet

Av
DEL

LederSnoking, kikkermentalitet og av null interesse for andre. Kritikken kommer hver gang AN og andre norske medier publiserer skattelistene.

Og hver gang skriver vi ledere som denne; for å forklare at dette er viktig informasjon for å forstå hvordan samfunnet fungerer økonomisk og for å gi vårt skattesystem legitimitet.

Det hele kan ligne en tv-reprise vi for lengst er gått lei av, men som likevel kommer igjen år etter år. Så hva er poenget? Hvorfor denne lederen i år også?

Av den enkle grunn at også kritikken mot skatteåpenheten vedvarer, ja, nesten synes å forsterkes. Og tar like feil nå som før.

For stor åpenhet om inntekts- og formuesforhold er en unik norsk kvalitet, og en viktig årsak til at tilliten mellom styrte og styrende fortsatt er høyere hos oss enn i kanskje noe annet land.

Det er en høystemt påstand, og lett å vifte bort som et forsøk på å dekke over at dette kun handler om lettvinte klikk og lesertall fra avisenes side.

Og ja, de skattesakene AN lager blir lest av mange. Man kan velge å ta det som et bevis på at det norske folk er en gruppe lavpannede snokere i andres privatliv.

Med unntak fra en selv, som selvfølgelig er hevet over slikt.

Eller man kan ta det som et tegn på at dette faktisk er stoff som mange nordmenn opplever som både relevant og opplysende.

Det betyr ikke at skattetallene ikke kan misbrukes. Her påligger det media et ekstra ansvar. Vi må bruke listene til noe mer enn kjendisjakt, og vi har et ansvar for å forklare tallenes svake sider.

Skattelistene forteller nemlig ikke alt om fordelingen av inntekter og formuer her i landet. Mye havner utenfor, og listen må derfor tolkes med nøkternhet.

De gir likevel uendelig mer informasjon enn om tallene var hemmelige, og folk flest var avhengig av å gjette på hvem som tjener mye og hvem som tjener lite i dette samfunnet.

Som sagt er Norge unikt når det gjelder vår åpenhet om skatt. Heldigvis er det bred politiske enighet om at dette bør fortsette, fordi de positive sidene oppveier de negative.

Norge er et land med et relativt høyt skattenivå. Det aksepteres av det store flertall. Begynner vi å mistenke at de rikeste ikke er med på «spleiselaget» svekkes hele skattesystemets legitimitet. Det unngår vi best med åpenhet om hva vi tjener og eier.

Åpne skattelister legger også grunnlag for en mer opplyst debatt om samfunnsutviklingen. Å gi alle en ufiltrert tilgang til tallene har slik en demokratisk verdi, i en tid der tilliten mellom folk flest og elitene faller.

Denne åpenheten er slik sett også en forklaring på at vi, tross alt, fremdeles er et av landene i verden der tilliten mellom ulike samfunnsgrupper er høyest.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags