Det er fantastisk at Statens Vegvesen har endret holdning til bruk av veisalt på veiene , i alle fall hos oss i utkantene. Jeg er en av dem som har brukt tid på å protestere på at veisalt er det ene og rette for å hindre ulykker på veiene . Jeg har alltid vært klar på at det er sjåføren som sitter bak rattet som har det hele og fulle ansvar for at det ikke må skje ulykker på veiene , ikke statens vegvesen. Vi har nå sett at det har vært sandet fra Meløy til Bodø og det har vært fine vinterveier å kjøre på og jeg har ikke hørt om at det har vært noen flere ulykker selv om det ikke er saltet. Jeg håper at dette kan fortsette og jeg synes at brøytemannskapet har utført en utrolig flott jobb til nå i vinter med å legge på sand når det er nødvendig . Vi har jo lært ved oppkjøring at det er mulig å kjøre på gode vinterveier når vi avpasser farten etter forholdene og er sikker på at vi har en bil som er godt  skodd for vinteren. Byer og byfolk skal jeg ikke ha noen meninger om ,de   er jo i  en litt spesiell situasjon men jeg håper og tror at også byene  må klare å få gode vinterveier uten salt.