Jernbanetull på nordkalotten

Av
DEL

LeserbrevEn jernbane til Tromsø vil være for transport av fiktivt gods og fiktive mennesker og turister som fristes med å se landsdelen innenfra.

AN hadde den 9. august to innlegg om en eventuell jernbaneutbygging i Nord-Norge. Det ene, «En ren avsporing» av adm. dir. Arve Ulriksen er en realistisk tilnærming til økonomisk utbygging av fremtidsrettet infrastruktur, men han finner ikke plass til en jernbane Fauske – Tromsø. Rødts fylkestingsrepresentant Per-Gunnar Skotåm, derimot, argumenter for en illusorisk fantasijernbane som ikke er gjennomførbart i det hele tatt. I tillegg til å være et svært urealistisk forslag, er det økonomisk selvmord. Og i disse valgkampdagene er det et farlig frieri til publikum. Et frieri alle velgere bør snu ryggen til.
For noen år tilbake blåste det en nærmeste tilsvarende euforisk vind i Sør-Norge for bygging av en jernbane for lyntog Oslo – Bergen. Et tysk firma gjennomførte en studie der de blant annet la til grunn en billettpris lik en gjennomsnitts flybillett, og da måtte skattebetalerne i tillegg bidra med kr. 7000,- pr billett. Dette inkludere også bidrag fra nordnorske skattebetalere. Og siden har det vært meget stille rundt dette fantasiprosjektet.
Biltransport og ikke minst miljøvennlig elbil transport vil transportere varene direkte fra produsent til forbruker. Den er raskere, rimeligere og mer miljøvennlig enn investering og drifte av en jernbane. Ikke bygg jernbanestrekningen Fauske – Tromsø og legg ned Nordlandsbanen Bodø – Steinkjer, og bruk milliardsluket på utbedring av veiene og derved gi flere lokalsamfunn et fortsatt livsgrunnlag.
Jernbanen i et nasjonalt økonomisk perspektiv. Med bekgrunn i Askøy skandalen rundt vannforsyning har det kommet fram et AS Norge har et etterslep på vannforsyningen på 220 milliarder. Her har landet en tikkende miljøbombe. Rent vann i tilstrekkelige mengder bør være et menneskerettighets krav nr. 1. Og for en stat som skryter av å være blant de beste i verden burde dette være en selvfølge. Beløpet er det samme som vi tar ut av oljefondet hvert år. Et noe mindre etterslep har vi på kloakksystemene. Og om det ikke var nok, vi har et udekket behov for framtidige pensjoner på ufattelige 1200 milliarder.
Skrinlegg planene for en jernbane til Tromsø. Bruk pengene på å bygge funksjonelle veier og en internasjonal «service stasjon» for skipsfart i Kirkenes. I et samarbeid med Finland vil internasjonal finansiering være tilgjengelig. Fisk som er egnet for jernbanetransport fra Finnmark og Barentshavet vil benytte denne jernbanen. Nordland har landets største produksjon av oppdrettsfisk, og her har jernbanen vært til stede hele tiden, men er utkonkurrert. Den finske jernbanen og ikke minst fremtidens skipsfart og biltransport vil ha et stort behov for ren energi. Ettersom etterspørselen etter ren energi bare vil øke i verden, kan vi straks sette i gang med utbyggingen av mer vann- og vindkraft samt utrede kjernekraft av thorium. Hvis ikke vi gjør det vil Finland eller i verste fall Russland sørge for ren energi fra sine atomkraftverk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags