Full stopp i Sørfold - hvorfor?

Av
DEL

LeserbrevDet gigantiske tunnel- og veiprosjektet gjennom Sørfold er blitt ytterligere forsinket. Hvorfor? AN rapporterte om stansen forleden og fulgte opp med en harmdirrende lederartikkel «Ikke til å leve med».

Mange års politisk kamp om å få E6-prosjektet inn i Nasjonal Transportplan er i realiteten stoppet opp. Det er plassert i planen, men så langt nede at det neppe kan ferdigstilles før etter 2030.

Hva har skjedd og hva kan gjøres for å få veien høyere opp på prioriteringslisten?

For ett år siden banket Stortinget gjennom en svært ambisiøs plan. Kraftig opprustning av veier og jernbaner på Østlandet og fergefri E39 gjennom Vestlandet vil kreve formidable milliardbeløp og i stor grad skje på bekostning av prosjekter i nord.

Både i øst og vest hadde fylkene og organisasjonene innenfor transport i fellesskap aktivt og målbevisst gått inn for å samle seg om sine store prosjekter. Dette gjorde et sterkt inntrykk i Stortinget og førte til at deres prosjekter kom høyere opp på prioriteringslisten enn i tidligere perioder. Aktiv lobbyvirksomhet førte fram.

I nord derimot var det mindre tyngde i lobbyarbeidet både fra så vel fylkene og organisasjonene. Kjøttvekten i øst og vest vant fram.

I vinter er likevel gigantprosjektene i Sør-Norge justert noe ned – full gjennomføring i løpet av få år ville føre til altfor sterkt press på arbeidsmarkedet. Men også prosjekter i nord er skjøvet ut i tid.

Minst like viktig som aktivt og målrettet lobbyarbeid er hvordan veimyndighetene gjennomfører prosjektene. Det er dessverre et faktum at flere store veiprosjekter er blitt og vil bli vesentlig dyrere enn forutsatt. Stikkord er Umbukta, Korgfjellet, Kråkmo, Bodø-pakken og Rombaksbrua. I sum har overskridelsene blitt på flere milliarder kr. Det er åpenbart at det går ut over nye prosjekter under planlegging – planmyndighetene sentralt merker seg dette og det gjør nok at kommende prosjekter blir skjøvet ut i tid.

I Sør-Norge har staten etablert organisasjonen «Nye Veier». Den har i praksis vist at kostnadene kan reduseres med 20/30% gjennom bedre planlegging og mer effektive arbeidsmetoder.

Derfor bør vei- og samferdselsmyndighetene nå gå inn for at mer tidsmessige organisasjoner får innpass også hos oss. Kan hende vil initiativ fra oss føre til at sentrale myndigheter i større grad får troen på at også vi kan gjennomføre veiprosjekter etter plan – så vel økonomisk som tidsmessig?
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags