Det ble lovet dekning i alle tuneller over 500 meter av vegvesenet ved overgang til dab, men etter kystriksveien er det kun svartistunellen som er dekt og det er også dårlig gjennom Sørfold og opp til Sulitjelma.kan vegvesenet svare om det blir noen snarlig løsning.