Det er lett å skjønne at reaksjonene på en vettløs bruk av veisalt, øker i takt med finvær og svevestøv. Fravær av debattdeltakelse fra Statens Vegvesen, er heller ikke vanskelig å forstå, for når en mangler holdbare begrunnelser er det opplagt mest hensiktsmessig å søke dekning!

Salting av vei må gjøres til et helsepolitisk, miljøpolitisk og samferdselspolitisk spørsmål! Det betyr kort og godt at Statens Vegvesen må instrueres til å gjøre de tiltakene som gagner befolkningen, sett under ett. Det betyr også at Statens Vegvesen ikke lenger kan ordinere løsninger som først og fremst er hensiktsmessige for Statens Vegvesen. Det er jo ikke unaturlig at denne etaten primært er opptatt av trafikksikkerhet i lys av økonomi og kapasitet, men desto viktigere blir det at en overliggende instans kan gjøre en mer helhetlig analyse.

Inntrykket er vel at politikere flest velger å ikke ha en mening om veisalt, av frykt for å bli assosiert med potensielle bulker i bytrafikkens 60- og 40-km soner. Politikere flest burde absolutt ha en mening om veisalt! Motargumentene er overveldende, og handler om svevestøv og salt som åpenbart helseskadelig. Det handler også om skadelig avrenning fra salt og spylevæske til omkringliggende miljø, kanskje også om et skadepotensiale på grunnvann. Men ikke minst handler det om den trafikksikkerheten som Statens Vegvesen begrenser til et spørsmål om stopplengde, i områder med redusert hastighet! Trafikksikkerhet er noe langt mer. Da handler det plutselig om grunnleggende og livsfarlige rusteffekter på bilparken. Da handler det om trafikkfarlige situasjoner knyttet til den sikten som trafikantene ellers er pålagt å ta ansvar for, under vinterforhold. En trenger ikke engang å like hunder, for å skjønne at veisalt har virkning på omgivelser som er mindre synlig enn skitne og rustbefengte karosserier.

Dersom denne åpenbare galskapen skal videreføres, må vi kunne forvente bedre begrunnelser enn det Statens Vegvesen sålangt har klart å uttrykke. Vi trenger kort og godt begrunnelser for veisalt, som er mer troverdige enn begrunnelsene imot! For å få dette på bordet, trenger vi altså politikere som tør å ta et initiativ til en analyse, med et bredere perspektiv enn Statens Vegvesen sine enøyde begrunnelser.

Veisalt må altså ikke gjøres til et spørsmål om antall bulker i bytrafikken. Skal en komme bulking til livs, finnes den ene løsningen som er langt å foretrekke framfor vanvittig salting. Løsningen er nemlig å finne i Veitrafikklovens mest sentrale postulat, at vi alle skal ferdes aktsomt og tilpasse fart etter forhold. Også etter reine vinterforhold!