Stor takk til Arnt Magnar Skogheim for hans erfarings-beskrivelse i innlegg om vei-vedlikehold i dagens AN.

Han stiller implisitt spørsmål om hvorfor det ikke er mulig for Statens vegvesen og forestå et godt og sikkert brøyteregime på de to siste milene inn til Bodø uten å forvolde millionskader på bilparken med saltlake.

Er det prestisje eller stahet fra Statens Vegvesen som hindrer at en - f.eks neste vinter - kan prøver ut et vei-vedlikehold som bygger på god brøyting og sandstrøing ved behov?

Spørsmålet rettes til ansvarlig ledelse i Statens vegvesen avd. Salten Kjell Skjerve

- Respekt for samlet samfunnsøkonomi synes ikke å være særlig tyngende for ledelsen av dagens saltregime.

Veistrekningen har liten kurvatur og nivåforskjeller. Farten er i hovedsak 60 km/t.