– Gode løsninger kan ikke utsettes lenger, skriver Terje Cruickshank om mulighetene for å velge aktiv transport til det nye rådhuset. Jeg er glad for å kunne fortelle Cruickshank at ventetiden snart er over. Her blir ingen utsettelser.

LES INNLEGGET: Snart skal 400 personer ha sitt daglige virke her. Gode løsninger kan ikke utsettes lengre

Det har vært en lang dragkamp mellom høyre- og venstresiden om lokaliseringa av nytt parkeringsanlegg, som Kvartal 99 nå er regulert for. Jeg ser at det er fordeler og utfordringer ved begge alternativene, og skulle gjerne sett at Cruickshank reflekterte mer over ulempene ved å velge Rådhusparken/Solparken. Anlegget ville blant annet gitt en sterk trafikkvekst i gatene rundt (og gjennom) byens nye grønne storstue. Og i Bankgata var biltrafikken forventet å øke med hele 30 %.

Cruickshank hevder at samarbeidspartiene har «fjernet sykkelparkeringene» til det nye rådhuset. Her må Venstres første vara ha hatt det litt for travelt, for bystyret har vedtatt at sykkelparkeringa plasseres rett over gata for rådhuset, i randsonen til Rådhusparken (fordelt på Torvgata og Havnegata). Jeg forventer også at sykkelparkeringa tilrettelegges for helårsbruk – også det vedtatt i bystyret.

Hensynet til rådhusets jobbsyklister er også en av grunnene til at ny sentrumstrasé for sykkel er sendt tilbake for ei ny vurdering. Med sykkelparkering ved Rådhusparken kan Kongens gate være en mer smidig sykkelrute enn Dronningens gate, som var foreslått. I tillegg vil rådhussyklistene som kommer over Stormyra da kunne velge den mer direkte ruta gjennom Kongens gate.

At avstanden fra Kvartal 99 til det nye rådhuset – knappe 400 meter – er noen stor ulempe for de fleste, er jeg ikke enig i. Og for Cruickshank og oss andre som vil gjøre det enklere å velge grønne transportformer, er det kanskje greit at de kollektivreisende får en konkurransefordel når de slipper unna med snaue 150 meter fra holdeplassen i Dronningens gate? I tillegg jobber samarbeidspartiene aktivt for at både bilister og andre reisende i Bodø skal få muligheten til å plukke opp en bysykkel for siste etappe fram til sin endelige destinasjon. Jeg har tro på at Bodø har en fullverdig bysykkelløsning før valgperioden er omme.

Og skulle alle de aktive reisende trenge å hive seg nedpå etter endt reise, kan de strekke seg ut i gresset i en park som fortsatt er grønn. Den muligheten ville de mistet, hadde ikke det nye rødgrønne flertallet reverserte planene om fast dekke i Rådhusparken.

Med det håper jeg at Cruickshank er litt mindre bekymret. De grønne transportformene prioriteres til og fra det nye rådhuset.