Den nye sameloven

Av
DEL

LeserbrevKonsultasjoner: Narvik og Nordland SV er kritisk til at konsultasjoner skal foregå gjennom lukkede kanaler og ønsker åpenhet om samiske spørsmål.

Men forslaget om å kunne hemmeligholde nevnte forhandlingsprosesser er slettes ikke hovedsaken i lovforslaget i proposisjonen. Hovedsaken er at det foreslås å lovfeste en permanent forskjellsbehandling med utgangspunkt i etnisitet og avstamming for alle offentlige saksbehandlingsnivåer og beslutnings nivåer i Norge. Om en ikkekunne unndra forhandlingene (konsultasjonene) fra offentlig innsyn så vil en slik lov fortsatt innebære at:

1. Det blir opprettet eksklusive kanaler inn til saksbehandlere på og beslutningstakere på alle nivåer i Norge, for sametingssystemet og «samiske interesser» (Hva og hvem nå dette måtte være.) Dette ved siden av og i tillegg til de nåværende og ordinære kanalene som allerede finnes, også for sametingssystemet og de «samiske interesser».
2. En slik lov vil stå i motstrid til innholdet i § 92 i Grunnloven og dermed også i motstrid til artikkel 1 i «FN- konvensjonen mot alle former for rasediskriminering», artikkel 26 i «FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter», artikkel 2.2 «FNs internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter» og artikkel 14 i «Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen» Alle disse forbyr permanent, lovfestet forskjellsbehandling med utgangspunkt i etnisitet og avstamming.
3. Også med full åpenhet vil en slik lov føre til kompliserte, forsinkede og fordyrende saksbehandlingsprosesser og beslutningsprosesser for privatpersoner, bedrifter og det offentlige. I tillegg må sametingsbyråkratiet bygges kraftig ut for å klare å ta seg av dette.
4. Vi trenger likhet for loven, ikke flere særordninger. Vi må ikke innføre politiske ordninger som fører til nedbygging av reelt kommunalt selvstyre.
5. Stortinget må avvise lovforslaget.
6. Eksklusive kanaler for «samiske interesser» er og blir forkastelig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags