Nå irriterer dette meg grenseløst. salting er hærverk bare over litt lengre tid. Det må jo finnes andre måter av dritt vi kan legge på veiene. Eller i det minste fjerne saltsyren og svovelsyren som er i veisaltet? Noe som tærer enormt på bilens karosseri. Å forklare og bruke ulykkesstatistikk som eneste kampmiddel holder ikke mål. Det sier seg selv at når veiene ikke er glatte lærer heller ikke sjåførene seg og kjøre på glatte veier, og stivner helt når det plutselig er glatt. Og har man litt vett i skallen så kjører men etter forholdene. Og dette begge veiene, altså er det ikke glatt gir nok de fleste litt mer på gassen enn hva dem normalt ville gjort?