200 stemmer til Saltdal KrF !

Kjell Krüger er 1.ste kandidat for Krf ved årets kommunevalg i Saltdal

Kjell Krüger er 1.ste kandidat for Krf ved årets kommunevalg i Saltdal Foto:

Av
DEL

LeserbrevSaltdal kommune må få orden på egen økonomi, komme seg ut av Robek-lista og fri innbyggerne fra eiendomsskatten. Får vi dette på plass ligger veien åpen til å kunne prioritere viktige oppgaver som fornying av skolebyggene på Røkland og Rognan, oppgradering av vann og avløpsnett i Rognan sentrum, en god løsning for et kulturbygg som ikke koster oss 160 mill., et skikkelig helsesenter, o.s.v. Mulighetene for Saltdal står i kø - men en realisering i roper etter et stabilt styringsflertall i neste valgperiode. Men skal det bli realitet så må vi unngå en situasjon som vi har hatt de siste to årene, der det har hersket stor usikkerhet og oppstått stadige diskusjoner om hva som er posisjon og hva som er opposisjon i kommunestyret. Det er her at 200 stemmer til Saltdal KrF kommer inn. Med dette vil nemlig Saltdal KrF få to representanter inn i kommunestyret, og det blir etter vårt syn nøkkelen til å få på plass et styringsdyktig flertall i neste periode. Gjerne med varaordfører fra KrF. Vil du vite hvor KrF vil skille seg fra andre partier som er aktuelle å gi sin stemme til, så kan du ta et tilbakeblikk på hvordan partiet stemte i forrige valgperiode. Vi stemte for å begrense oppdrettsnæringen sine påtenkte utvidelser og heller styrke allmenhetens interesser i «den blå allmenningen», vi stemte nei til lokale konflikter rundt et masseuttak på Drageid og vi stemte nei til å bruke 160 millioner på Slipen. Men KrF i Saltdal sier også ja til å tenke positivt om et regionalt samarbeid som kan gi økt næringsvirksomhet både i Saltdal og i hele Saltenregionen, uten sammenslåinger, men med en god samling rundt offentlige bidrag som kan styrke virksomheter som Stiftelsen RIBO på Røkland og Vev-Al-Plast på Rognan, samt politisk innsats som eksempelvis kan bringe deler av miljø-forvaltningen til Saltdal. Vi er nemlig en vel bevart kommune med lange tradisjoner innenfor vern av natur. Ta en titt på vårt program – og gi oss gjerne din stemme i valget. Både Saltdal og KrF trenger din stemme.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags