Etter annekteringen av Krim i 2014 er Russland straffet med omfattende sanksjoner fra den vestlige verden. Putins krigføring i Syria og giftangrepet i Salisbury har forsterket den vestlige kritikken. I hatet mot Russland og dets ugjerninger glemmes lett all den galskap vestlige demokratier med USA i spissen har stelt i stand rundt om i verden siden siste verdenskrig. En artikkel i Wikipedia om CIA og USAs utallige intervensjoner i andre land er rystende lesning.

I rettferdighetens navn må vi kunne se i øynene alle de grusomme kriger og fiendtlige operasjoner som den frie verden har ansvaret for. Konsekvensene er bl.a. et tilsynelatende uløselig fiendskap med deler av islam og følgende framvekst av IS, terroraksjoner og migrasjonskrise. Slagord i midt-Østen er «Død over USA og vesten».

Russland må på sin side må ta ansvar for intervensjoner og undertrykking av randstater, omfattende menneskerettighetsbrudd og tidligere statsledere som henretter sitt eget folk. Derfor er vi redde for Russland. Motsatt er Sovjet og Russland invadert av vestlige stater flere ganger i historien til enorme tap av menneskeliv. Derfor er Russland redde for oss.

Den eneste måten å komme ut av dette uføret på er å skape tillit ved samtaler. Det første skritt kan være å nedtone provokatorisk militær aktivitet. Der har begge sider mye å gå på. Med den styrkeoppbygging (lagring av materiell, infanteri og framskutte flybaser) USA nå legger opp til i Norge, kan man lure på om en krig mellom stormaktene skal utkjempes på norsk jord. Gigantiske NATO-øvinger gjør ikke saken bedre. En slik strategi kan bli farlig for Norge. Hatet mot Russland kan dermed føre til at vårt land blir ødeleggende førsteslagmark i en eventuell ny storkonflikt. Det er godt sannsynlig at Russlands trussel om utplassering av mellomdistanseraketter er et svar på Natos rakettskjold. For er det troverdig at skjoldet utelukkende kan brukes til forsvar? Nato er viktig for Norge, men til enhver pris? Eller er vår utenrikspolitikk så fastlåst til USA, at den ikke skal eller kan debatteres?

Forsøk på innføring av menneskerettigheter og demokrati i andre regimer ved propagandaaksjoner og krigshandlinger er ingen vei å gå. Dernest må sanksjoner avvikles mot en fredelig løsning i Ukraina uten at Russland mister kontroll over Svartehavsflåten på Krim som de har hatt eierskap til i snart 250 år. Å tro at Russland vil overgi marinebasen med over 220 fartøyer frivillig er lite trolig.

Norge bør støtte fredelig demokratibygging ved dialog og videreutvikle folk til folk samarbeidet i nord og fortsatt jobbe for forståelse av menneskerettigheter. Å kutte alle linjer til vårt nabofolk i en langvarig kald krig blir uansett lite framtidsrettet. Det er all grunn til å minnes Albert Einstein sine ord: «Fred kan ikke bevares med makt; den kan bare oppnås ved forståelse».