Gå til sidens hovedinnhold

Bedre balanse i rovviltpolitikken

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Senterpartiet leverte nylig et representantforslag i Stortinget som vil balansere rovviltpolitikken slik at beitenæringa kan overleve. Klima- og miljøminister Helgesen (H) sier at rovvilt er hovedmålet, men det skal ikke være et hovedmål og et underordnet mål i en todelt målsetting.

Vi trenger nå få presisert en bedre balansering av målene i Stortingets rovviltforlik. I tillegg vil Senterpartiet redusere bestandsmålene, slik som både fylkestinget og rovviltnemnda i Nordland har bedt om. Forslaget innebærer også mer makt til lokale rovviltnemnder, og bedre mulighet for forebygging og skadefelling.

I Nordland har jeg en nullvisjon for ynglende bjørn, og et lavere bestandsmål på jerver og gauper. I tillegg må det være mulig å ta ut kongeørn i områder hvor det er påvist at den gjør stor skade. Reindrifta i Nordland er helt i grenseland for hva den tåler. Vi har sammen med Troms de beste beitene, men laveste tilgang på kalv etter tap i hele landet. Færre rovdyr vil hjelpe den tradisjonelle reindrifta til å overleve. Dette forslaget fra Senterpartiet er viktig for sauenæringa i Nordland også.

I tillegg vil Senterpartiet innføre stående fellingstillatelser for ulv i beiteprioriterte områder, og i områder med samisk tamreindrift. Nesten hele Nordland har reinbeiteområder. Å unngå ulv i Nordland er svært viktig for reindrifta. Med flertall for disse endringene vi har fremmet, vil det være bedre balansere mellom rovvilt og beitedyr i framtida.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.