Gå til sidens hovedinnhold

SV og Rønvikjordene

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For SV er matjord en viktig ressurs, og det å bevare Rønvikjordene har vært en kampsak for oss i flere tiår. Da saken om omregulering av jordene kom opp i vår, var vi klare på at vi ønsket å berge hele området for landbruk. Det er kun noen få år til store områder frigjøres gjennom flytting av flystripa, og derfor mener vi at byen nå, mer enn noen gang før, har råd til å verne om denne matjorda.

AN mener på lederplass at den 3-punktsavtalen som nå er inngått mellom Nordland fylkeskommune og Bodø kommune er et nederlag for partiene som hadde jordvern på agendaen. Det er riktig – enhver nedbygging av matjord er et nederlag for SV.

Jordvern er et viktig nasjonalt og lokalt tema i alt arbeide med kommuneplanens arealdel. Matjord er en ikke-fornybar ressurs og det er et nasjonalt mål å redusere nedbygging av arealer. Vi regnet med drahjelp fra statlige myndigheter (Fylkesmannen) for å redusere nedbygging av matjord i kommunen. Så skjedde ikke! Fylkesmannen leverte innsigelse på nedbygging av matjord i Misvær og på Kvalnes, men opprettholdt tidligere framforhandlet avtale om at deler av Rønvikjordene kunne bygges ned.

Under behandling av kommuneplanens arealdel i bystyre var det ni stemmer primært for bevaring av Rønvikjordene til matjord. 30 stemte for å opprettholde tidligere plan for det såkalte N1 (altså område regulert til næringsvirksomhet), mens O (område regulert til offentlige formål) ble redusert med 60 dekar tilbakeført til landbruk. Det ble også vedtatt at Bodø kommune skulle gå i forhandlinger med Nordland fylkeskommune om å tilbakeføre deler av N1 til landbruk, og finne ei langsiktig løsning for drift av gården. Dette var bystyrets vedtak som lå til grunn for forhandlinger. Allerede her var vi som ønsket vern av all matjord nedstemt av bystyrets flertall.

Det er rådmann, byplansjef og ordfører som på vegne av bystyret har forhandlet med Nordland fylkeskommune. SV har som samarbeidspartner i «mindretallsposisjonen» vært med og lagt inn krav i det som kunne forhandles om, de 100 dekar matjordareal i området N1. Avtalen om videre drift på Rønvikjordene inneholder 3 punkt: 25 av de 100 dekar i N1 (næringsområdet) skal tilbakeføres til landbruk, det skal bygges ny driftsbygning og gården skal forpakter bort på langsiktig kontrakt (i landbruket regnes langsiktig som minimum 30 år). SV vant ikke alt vi ønsket. Vi konstaterer at det som var mulig å få til var å berge 25 dekar fra næringsområdet, å legge grunnlag for en moderne driftsbygning som ivaretar nåtidens og framtidas dyrevelferd og derigjennom legge grunnlaget for en leieavtale som sikrer langsiktig drift av gården. Gjennom alle de årene slaget om Rønvikjordene har pågått, har gården konstant vært truet av nedleggelse. Nå er 700 mål jord sikret for gårdsdrift i Rønvik, og akkurat det mener vi er en god sak for byen og for framtida!

Sammen med våre samarbeidspartnere i Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser vi i SV fram til at Bodin Gård skal framstå som en arktisk visningsgård, og at god agronomi sørger for at det både produseres gress og bindes karbon i jordsmonnet. Bylandbruket med melkekyr, og gjerne noen nordlandskyr, vil sammen med nærhet til 4H-gården og Elveparken innby til både kunnskap og opplevelse. Vi ser heller ikke bort fra at gårdens produkter med tiden kan gi en smakfull opplevelse på byens spisesteder. Kampen for matjord handler om kampen for framtidig matsikkerhet, også i Bodø.

Kommentarer til denne saken