Rønvikfjellet for de mange - ikke for de få

Av
DEL

LeserbrevBodø SV blir utfordret på miljøaspektet ved utbedring av vei, hotelletablering og utvikling av Rønvikfjellet som frilufts- og rekreasjonsområde. Vi har hatt en lang prosess i partiet før vi har konkludert. I prosessen har vi gått fra skepsis til positivitet, basert på stadig mer kunnskap og informasjon fra kommunale saksbehandlere, debatt i offentligheten, trender i reiselivet og det viktigste: klimautfordringer.

Hvorfor velger miljøpartiet SV å prioritere penger på å utbedre en gammel grusvei fra 1929, til et utsiktspunkt for å se midnattssola og byen?

Utbedring av veien til Rønvikfjellet har vært tema i SV i mange 10-år. Det økende besøket etter at Keiserstien ble anlagt har gitt veiens tilstand større oppmerksomhet. I sakens utredning det siste året har vi fått ytterligere kunnskap om tilstanden til stiene og veien opp til fjellet. Det gjelder både trafikksikkerhet i dagens situasjon, og hva økende nedbør vil medføre av rasfare og utvasking.

Keiserstien har vist potensialet for tilrettelegging av Rønvikfjellet som et folkehelsetiltak. Stien har nærmere 200.000 passeringer årlig. Keiserstien er bare første del av en helhetlig plan som for nærmere ti år siden ble lagd for å kunne tilby attraktive stier og aktiviteter til byens befolkning på Rønvikfjellet. Forebygging gjennom universelle folkehelsetiltak er viktig for Bodø SV. Med utbedring av dagens veialternativ sikrer vi også skogholt, lekearealer og etablerte små «eventyrområder» som folk i området ønsker å ivareta. Utbedring av veien vil gi fortau, veilys, bredere veibane for kjøretøy, bedre avkjørsler i nærområdet og dermed tryggere ferdsel for beboere og friluftsfolk i alle aldre i området. Det vil øke tilgjengeligheten til dette flotte området for barnehager på tur, skoleelever på sykkel, folk med barnevogner, rullestoler, og andre som er utsatt for fare langs veien slik den er i dag. Under behandling av saken i PNM-komiteen fikk SV alle partiene med på at kommunen skal være en pådriver for å få på plass kollektivtilbud til hotellområdet. Økt trafikk skal i tråd med tidligere bystyrevedtak tas gjennom kollektiv, sykkel og gange. For SV er det et mål også utenfor sentrum.

Det er helt i tråd med demokratiske prosesser at bystyrets ulike partier gjør ulike veivalg. Rødt vil ikke ha veien til Rønvikfjellet utbedret og mener både den og stiene er bra nok for folk. MDG ville ha saken utsatt for å få ny sak om å vedta bare veiutbedring. Dette til tross for at de valgte borgerlig side i kommunens budsjett for 2019 fordi finansiering av veien til Rønvikfjellet ble fjernet fra budsjettet. Et halvår senere vil den være inne i budsjett igjen.

For Bodø SV er det viktig at allemannsretten blir ivaretatt framover. Turisthytta står til nedfall. Det er viktig at det planlagte hotellet gir alle tilgang til toaletter og serviceanlegg, og at området rundt skal oppleves like tilgjengelig for byens folk og turister som det er i dag. I tillegg tror vi mange vil sette pris på å få et åpent serveringssted der. Det legges også føringer for at hotelleier skal delta i kostnadene ved tilrettelegging av nye stier og aktiviteter, jf. nevnte plan. Det planlegges for aktiviteter til byens befolkning og for tilreisende gjester. I Bodø SV har vi tro på at hotellet og Rønvikfjellet vil bli et opplevelsestilbud for ureiste og kortreiste gjester. I tillegg vil hotellet skape arbeidsplasser.

I mer enn ti år har SV tatt til orde for at reiseliv og opplevelsesnæringene, sammen med bl.a. fiskeri og matproduksjon, skal være områder hvor vi skaper og erstatter arbeidsplassene i petroleumsnæringen. I Bodø SV har vi forankret næringsstrategiene i programmet vi går til valg på. Vi vil skape tilbud på Rønvikfjellet for de mange – ikke for de få.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags