Mitt lille hjertesukk til Iris er. Kundene av Iris har mottatt minst 3 papirsendinger med informasjon om omleggingen av rutiner som foretas fra 1. januar. Og Iris sier at omleggingen gjøres i den hensikt å spare oss kunder for økte gebyrer. Nå skal vi heller måtte benytte teknologien for å hente den informasjon som ønskes. 

Jeg er styreleder i et borettslag, og ser at mye av dette skriftlige som Iris har sendt oss, blant annet den siste kundeavisen, gikk rett i papirkurven. Jeg vil anta det samme skjer i andre hjem og borettslag.

Så, på tampen av året, kommer det et brev fra adm. direktør med den samme informasjon som vi tidligere har mottatt i søkk og kav. En helt unødvendig publikasjon etter mitt skjønn. Ironisk nok bidrar Iris med dette til å øke avfallsmengden.

Så tenker jeg på alle de som etterlyste tømmekalenderen og som fikk beskjed om at denne måtte/kunne hentes på hjemmesiden til Iris. Mange opplever at det ikke er så enkelt.

Hva om Iris hadde sendt oss ett skriv, en tømmekalender med påtrykt informasjon om alt det nye, i stedet for å pøse på med brev? Et skriv som de fleste ville oppbevart. Jeg tror ikke Iris har tenkt godt nok på hva som både kunne vært mest informasjonseffektivt og kostnadseffektivt.