Etter å ha lest gjennom Arnfinn Wiksaas` (AW) svar til meg føler jeg for å gi en kommentar.

"Når TL/jeg ikke så hyppig briljerer i AN`s spalter så kompenserer jeg visstnok med absurde og irrasjonelle meninger."

Et typisk svar fra AW til de som måtte våge å si han imot.

Det skal vel fungere som en form for hersketeknikk, skjønt det viser vel mer Wiksaas` manglende evne til å godta at det finnes andre meninger enn de han selv står for.

Jeg leser videre at AW mener at hans fleste opponenter "geberder seg over mannen bak meningene og  gir fanden i temaene"  (som vi vanligvis ikke begriper meget av.)

Nå er det helt sikkert en del innlegg undertegnet AW jeg ikke har fått med meg, men av de jeg har lest så har jeg enda til gode å se at han klarer å svare en motdebattant uten å karakterisere vedkommende - da på en negativ måte.

Så - når AW mener at de som har en annen mening enn han selv "geberder" seg over mannen bak meningene og gir fanden i temaene - ja - da har han seg selv å takke. 

Han er jo selv den fremste eksponenten når det gjelder å karakterisere andre folk.

"Hadde TL/jeg og hans likemenn vært mer beleste...(som Wiksaas da må vite...)

Ja - TENK om mine meningsfeller og undertegnende var like beleste som AW...?

For å svare for meg selv så har jeg i et tidligere innlegg sagt at Wiksaas nok har lest mer enn meg, men betyr det det samme som at man ikke har lov å ytre seg?

Tror ikke AW at det ruller rundt i skolten på menigmann selv om man ikke har oppsøkt og lest de samme bøkene som AW gjør for å få bekreftet sine holdninger?

"Nu behøves en renessanse av rasjonell tenkning."

Jau, go morn Hans Larsa. Hva er rasjonell tenkning? Har ikke Wiksaas fått med seg at rundt om på planeten Tellus så er det tusener av realister/forskere som prøver å finne ut av/forklare guds skaperverk - da gjerne gjennom div. teorier/ligninger..?..noe menneskeheten har bedrevet med i temmelig lang tid - for å si det mildt. Og - de holder på enda.

"..og dessuten så staver TL den latinske sentensen feil..."

Nei AW, jeg var meget nøye på å bokstavere din uforståelige latinske setning korrekt så der vil jeg skylde på trykkfeilsdjevelen. Hvorvidt denne fremtoningen kan opptre i forskjellige former - nei si det..men, det bringer meg jo inn på noget som forbauser meg - nemlig at ateisten AW måtte ty til selvsamme i sitt tilsvar til meg. AW bruker ordet "fanden" - et annet synonym for djevel.  Dette uttrykket har han da hentet fra den boken som han ikke har den største tiltro til, nemlig Bibelen.

Vel - noe har han jo fått med seg fra den hellige skrift selv om det var det  mest negative.

Hvor mange historiske personer som ikke hadde noen tro på Gud og som AW har sitert for å få bekreftet sin ateisme vet jeg ikke, men de er i flertall.

Selv klarer jeg med en - Blaise Pascal som i sin tid skal ha uttalt; "Jeg vil heller tro på Gud og ta feil, enn å ikke tro på Gud og ta feil."