Søndagsproblemet

Av
DEL

LeserbrevI debatten​ om den såkalte hellige hviledagen, later det til at det historiske faktum at keiser Konstantin den store dikterte de kristne å ta ukens første dag til hviledag, ikke er nådd fram hos visse kristentroende. Ikke desto mindre var det keiserens intensjon at også de kristne burde helligholde Solens dag, som i den romerske statsreligion kaltes Deus Sol Invictus, og dedikert denne guden. Solens dag var også ukens første dag. Alle verdens land har navn på dagene, men siden det ville føre for langt å nedskrive disse, skal vi nøye oss med å se på de romerske og norrøne ukedagene:

​Romerske dager: ​Søndag: Solis dies (Solens dag). Mandag: Lunae dies (Månens dag). Tirsdag: Martes dies (Mars´dag). Onsdag: Marcurii dies (Merkurs dag). Torsdag: Jovis dies (Jupiters dag). Fredag: Verenis dies (Venus´dag). Lørdag (Saturnus dies (Saturns dag).

Nordiske ukedager er oppkalt efter den norrøne kalender, og i likhet med de romerske, dedikert guder og planeter. Et avvik er lørdagen, som i hedensk norrøn tid ble kalt «laugardagr og tvettdagr (vaskedag). Søndag ble kalt sunnudagr (Solens dag).

Selv efter ​reformasjonen i Norge, 1536-37, ble Kirkens rigide lov om søndagshelligholdelse vedlikeholdt. Det ble forbundet med store bøter, endog fengselsstraff, å arbeide synlig på søndager, og det samme gjaldt for dem som unnlot å gå til kirken og/eller lot være å konfirmere avkommet. Disse lovene ble opprettholdt i århundrer (og er fremdeles til en viss grad gjeldende for søndagsarbeid, dog med temmelig mange unntak!). I januar 1973 ble søndagen flyttet bakerst i dagsrekken for å bli ukens siste dag. Mandagen er ifølge internasjonal standard den første dagen i arbeidsuken. I USA og flere andre land, er mandagen fremdeles dag nr. to. Også i hebraisk og muslimsk kalender er søndag den 1. ukedag.

Kirkens «forklaring» på søndagshelligholdelse, er at Jesus skal ha stått opp fra de døde den dag. Intet i Bibelen indikerer at denne begivenhet skal feires i form av helligholdelse. Den eneste historiske forklaring på fenomenet, ligger dermed i Konstantins påbud i 321 og Kirkens påbud i 336.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags