Bodø som bærekraftig reisemål

Av
DEL

LeserbrevReiselivet i Bodø og Salten drar nå i gang arbeidet med å bli «Bærekraftig reisemål». Saken kommer til politisk behandling i Plan-, Næring- og Miljøkomiteen 29.mai, hvor vi politikere skal ta stilling til om Bodø kommune skal bidra i prosessen. Reiseliv er en av næringssatsingene i kommunen, og vi må gjøre noen valg som ivaretar natur og naturmangfold, lokalbefolkninga og samtidig legger til rette for å skape nye arbeidsplasser.

Vi er kjent med debatten om slitasje i naturen, manglende servicetilbud som blant annet toalett og søppelhåndtering, grupper av gjester som er så mange at de fortrenger de lokale beboerne, for å nevne noe. I Bodø bystyre har vi som enkeltrepresentanter etterlyst en debatt om hvem som skal være de foretrukne gjestene i Bodø. Nå tar reiselivsnæringen selv initiativet til å avklare det.

Bærekraftig reisemålsutvikling baserer seg på 10 prinsipper for bærekraftig reiseliv, hvor forhold som påvirker samfunn, natur og økonomi må være likeverdige. Standarden og merket er utarbeidet av Innovasjon Norge med bakgrunn i prinsipper godkjent av FNs World Tourism Organization (UNWTO). Innovasjon Norge har utviklet og tilbyr merket bærekraftig reisemål som et verktøy for reisemål som ønsker å jobbe i en langsiktig prosess for en mer bærekraftig lokal reiselivsutvikling gjennom involvering, ansvarlig styring og verdiskaping.

Reiselivsnæringa utvikles ikke i et tomrom. Flere aktører har gått foran, og vi finner ideer å hente. I Møre og Romsdal samarbeider kommunikasjonsaktørene om å utvikle tilbud. Her blir eksisterende buss-, båt-, tog- og ferjeruter sett sammen til rundturer som skal være enkle å bestille og attraktive for turistene. Konseptet vil kunne bidra til flere reisende på buss- og båtruter som ikke har så stort belegg. Turene kan bestilles på nett eller kjøpes på turistkontor. Tilbakemeldinger viser at tilbudet møter trender i reiselivet der man reiser individuelt og vil være nær lokalmiljøet man besøker.

I Lom i Gudbrandsdalen vil man nå igangsette et pilotprosjekt «Reis smart» for å prøve ut gratis kollektivreiser for fastboende og gjester. For å finansiere ordningen er tanken å legge et påslag på en prosent på transaksjonen når folk er på hotell, restaurant eller kafe, eller handler. På kvitteringen vil det stå «Takk for at du bidrar». Ønsket er at næringslivet sammen med de lokale transportørene og det offentlige (gjennom «grønne tilskudd») utvikler og finansierer et kollektivtilbud som skal gagne både lokalbefolkning, hyttegjester og det øvrige reiseliv.

15 norske reisemål har allerede kvalifisert seg for merket, og flere andre er i prosess. I Bodø begynner man med en statusrapport som omhandler kriteriene og indikatorene som skal oppfylles for at Bodø skal oppnå å bli merket som «Bærekraftig reisemål» i 2021. Arbeidet med statusrapporten og handlingsplanen gjøres på våren og forsommeren i inneværende år, med brede forankringsprosesser for å få et så solid og innsiktsfullt grunnlag. Forutsatt at Bodø kommune i bystyremøtet 13. juni gir sin tilslutning til å bidra til arbeidet med å oppnå «merket for bærekraftig reisemål», så vil handlingsplanen være klar til behandling i første bystyremøte etter sommeren.

Vi påvirkes av meldinger om utryddelse av arter, tragedier på grunn av værendringer og behovet for økt beredskap. Den nylig vedtatte Klima- og Energiplanen for Bodø kommune har mange tiltak som berører både dagligliv og næringsliv. Vi kan være stolte av ei reiselivsnæring som er i forkant. Vi håper de også er i forkant når det gjelder involvering av Bodø og Saltens befolkning i utvikling av framtidas bærekraftige reiseliv. Det kan fort vise seg at det er ureiste og kortreiste gjester som vil bli den viktigste målgruppen for framtidas reiseliv i Salten.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags