Regjeringen gir med en hånd og tar med den andre

Kim André Haugan Schei

Kim André Haugan Schei Foto:

Av
DEL

LeserbrevNordland er et fylke med betydelige ressurser, ressurser som skaper arbeidsplasser og store økonomiske inntekter til fellesskapet. Men Nordland er også et fylke med store avstander. Arbor som produserer sponplater i Hattfjelldal har fått føle på disse avstandene.
Når over 30% av arealene på Indre Helgeland er båndlagt gjennom vern eller forslag om vern, gir dette direkte økte kostnader i millionklassen bare i økte transportutgifter for en av to sponplatefabrikker i landet.
Dette er kostnader som bedriften må ta for egen regning, kostnader som er påført av regjeringen og gir et skjevt konkurransegrunnlag.
Samtidig ser man nå ett stort ønske om sentralisering av offentlige arbeidsplasser og institusjoner, nedleggelsen av høyskolen på Nesna, er en nedleggelse av et helt lokalsamfunn.
Det bor folk i hele Nordland, og det ønsker vi at der fortsatt skal gjøre, men da er vi nødt til å ha tjenester nær folk.
Gode veier i både bygd og by er en forutsetning for å sikre vekst, bosetting og verdiskaping i hele landet.
Nordland fylkeskommune eier 4100km fylkesvei og har samtidig 25% av Norges kystlinje, og når 66% av Nord-Norges eksport kommer fra Nordland sier det seg selv at det er mye gods som skal fraktes.
Men dette har under denne regjeringen blitt utfordrende, Senterpartiet har de siste årene foreslått i Stortinget at det skal vedtas en tiårig opptrappingsplan for fylkesveiene.
Forslaget har gått ut på å sette av 1 mrd. kroner til fylkesvei. I tillegg har vi i nasjonal transportplan satt av penger til rassikring og tunellsikring på fylkesveiene.
Hva legger regjeringen til grunn når de selv sier små og mellomstore bedrifter og Nord-Norge er deres satsingsområder når de samtidig jobber for en nedbygging av regionen?
Det er på høy tid at regjeringen begynner å innfri.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags