Regionreformen framstår igjen absurd og meningsløs

Av
DEL

LederFørste januar tegnes norgeskartet på nytt. 19 fylker blir til 11, som et resultat av regjeringens regionreform.

Prosessen har vært heftig kritisert, særlig i Finnmark og fylkene rundt Oslo, og flere partiet vil gjøre om på reformen om de får makt.

Nordland var et av fylkene som slapp sammenslåing, og dermed skulle man tror prosessen ikke angikk vårt fylke. Men det gjør den i aller høyeste grad.

Formålet med reformen var å føre mer makt og flere oppgaver fra statlig til regionalt nivå, og det skjer da også fra 1. januar. Og dette kommer også til de fylkene som ikke ble slått sammen, og gjennom det fikk større økonomiske muskler.

Noe som viser det grunnleggende absurde ved hele reformen; Nordland fylkeskommune får nå overført oppgaver den i henhold til regjeringens egen logikk er for liten til å kunne påta seg.

En av disse oppgavene er ansvaret for fiskerihavner. Disse har til nå vært et statlig ansvar, og i et brev til Samferdselsdepartementet nekter Møre- og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark å overta ansvaret for dem, slik reformen legger opp til.

Årsaken er enkel, de mener det ikke følger nok penger med. De fire nordligste fylkeskommunene får 110 millioner kroner til fiskerihavner i statsbudsjettet, og ifølge fylkesråd Svein Eggesvik (Sp) vil Nordland alene trenge 72 millioner.

Eggesvik mener samme underfinansiering preger mange av de andre oppgavene fylkeskommunene skal overta som resultat av regionreformen. For eksempel overtar Nordland fylkeskommune fra nyttår også de fleste oppgaver tilknyttet kulturminneforvaltning.

Til det trengs det fire årsverk. Mens fylkeskommunen neste år får i underkant av 100. 000 kroner ekstra til å gjøre jobben.

Nå bør det påpekes at Eggesvik og Senterpartiet er høylytte motstandere av hele reformen, men tallene taler for seg.

Og viser nok en gang det grunnleggende absurde og meningsløse med hele regionreformen.

Tanken bak reformen er utmerket; å føre makt ut av Oslo og til regionene. Men den oppsto som et kompromiss mellom partier som vil styrke regionene (KrF og Venstre), og partier som vil fjerne dem helt (Høyre og Frp).

Det åpenbare kompromisset da er å la fylkene bestå, men samtidig svekke dem. Det blir da også resultatet av regionreformen, å tro noe annet er utillatelig naivt.

En slik svekkelse oppnås mest effektivt ved å la fylkene få en rekke nye oppgaver de ikke har økonomi til å mestre. Da vil det raskt oppstå en forståelse for at fylkeskommunen like godt kan legges ned.

Om strategene i Høyre/Frp er smarte nok til å gjøre dette bevisst får stå ubesvart, men det blir det unngåelige resultat.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags