Storflyplassen på Hauan – tilbake til start

I brettspillet Ludo kan man bli sendt tilbake til start, eller tilbake til «båsen», som det også kalles. I løpet av høsten er Hauan-prosjektet sendt «tilbake til start» av prosjektets egne politiske strateger.

Den 6. juni i år vedtok Nordland fylkesting en uttalelse om Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029. NTP omfatter alle statlige samferdselsprosjekt som f.eks. riksveier, lufthavner og jernbane. Den revideres hvert 4.år og vedtas av Stortinget etter innspill fra bl.a. fylkeskommunene. Fylkestinget vedtok den 6.juni at dagens flyplass-struktur på Helgeland skal opprettholdes og at bygging av storflyplass i Rana anbefales, men med følgende meget interessante krav når det gjelder Hauan:

«Fylkestinget viser til at Avinors konsesjonssøknad er til behandling og legger til grunn at dette prosjektet ikke har noe med NTP 2018-2029 å gjøre.»

I Fylkesrådet har Arbeiderpartiet og SV flertall, og et slikt forslag til vedtak fra fylkesrådet er helt utenkelig uten full støtte fra gruppeleder for Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran, og gruppeleder for SV, Marius Jøsevold, - begge iherdige forkjempere for storflyplassen. Under behandlingen i fylkestinget stemte også Høyre for forslaget, ledet av gruppeleder Kai Henriksen fra Rana. Dette til tross for at statsminister Erna Solberg under valgkampen i 2015 gjorde det helt klart at storflyplassen må gå veien om NTP, (Rana Blad 3/9-15) og medlem i Stortingets transportkomite, Torill Eidsheim, Høyre, uttalte det samme til Helgelendingen den 13.august i år: «Et slikt prosjekt må ses i forhold til all infrastruktur, og ikke minst som en del av den helhetlige lufthavnstrukturen».

Men Hauan-flyplassens politiske strateger i Nordland fylkesting vil IKKE ha Hauan med i Nasjonal Transportplan som er styringsverktøyet for statens samferdselsprosjekt. Hvorfor? Den mest nærliggende forklaring er at de vil unngå den helhetlige vurdering som stortingsrepresentant Eidsheim krever, for i en slik vurdering vil ny Bodø Lufthavn nødvendigvis komme foran Hauan. Det vil bety minst 4-5 års venting på vedtak i Stortinget for utålmodige Hauan-forkjempere.

Finnes det en snarvei? Svaret er nei! De prosjekter som ikke er gode nok til å nå opp i NTP, skal selvfølgelig ikke belønnes med direkte bevilgning utenfor NTP-køen.

Hva var så Skjæran, Jøsevold og Henriksens baktanke da de gikk inn for at Hauan ikke skulle være med i neste NTP (2018-2029)? Svaret fikk vi på det åpne møtet som ble holdt på restaurant Babettes i Mo i Rana den 22.august i år. Der gav statssekretær Tom-Christer Nilsen fra Høyre klart uttrykk for at Hauan ikke er et ferdig utredet prosjekt. Øystein Bentzen stilte likevel spørsmål fra salen om det ikke var teoretisk mulig at Hauan kunne å få en startbevilgning allerede i statsbudsjettet for 2017? Til det svarte statssekretæren: «Det er vanskelig å tenke seg det.» Etter den tid er regjeringens forslag til statsbudsjett lagt fram, uten en eneste krone til storflyplass i Rana. En helt korrekt saksbehandling.

Polarsirkelen Lufthavn er nevnt i gjeldende NTP pkt 4.4.2.4. med en kostnadsramme på 1,1 milliard og krav til en bredere vurdering av regionale konsekvenser. Avinor har beregnet prisen til over det dobbelte, nemlig 2,25 milliarder, og Urbanet har analysert de regionale konsekvenser og kommet fram til at prosjektet blir samfunnsøkonomisk meget ulønnsomt.

Oppsummert: Fylkestinget vil ikke ha Hauan med i kommende NTP, og landets meget ryddige og kunnskapsrike samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen, har naturligvis ikke avsatt penger i statsbudsjettet til et prosjekt som ikke er ferdig utredet, i tillegg til at prosjektet på langt nær oppfyller de vilkår som settes i gjeldende NTP.

Men ranværingene er vant til å få det som de vil i rikspolitikken. Det er en uvane fra statsindustriens storhetstid i Rana. Etter strategiske feilgrep trenges en større dose politisk propaganda om storflyplassen som skal redde HELE Helgeland, og Polarsirkelen Lufthavnutvikling kjøper nå drahjelp fra Gambit Hill & Knowlton, PR-giganten med hovedkontor i New York og avdelingskontor i Oslo. Dermed betaler PLU for å få formidlet mest mulig Hauan-propaganda til media og beslutningstakere i hovedstaden, i håp om at dette baner veg for særbehandling av Hauan både i departement og Storting.

Vi har den tillit til våre rikspolitikere at de bygger sine vedtak på fakta, åpenhet og demokratiske prinsipper i tråd med uttalelsene fra statsminister Solberg og stortingsrepresentant Eidsheim. Både foreliggende fakta i Urbanet-analysen og det fylkespolitiske NEI til ny NTP har sendt Hauan-prosjektet «tilbake til start».