Det handler om å LEVE

Fra 2016 til 2017 økte antall selvmord under 25 år fra 72 til 94. Selvmord er nå en av de hyppigste dødsårsaker blant unge menn. I tillegg ser vi en urovekkende tendens blant eldre menn, og blant kvinne

Fra 2016 til 2017 økte antall selvmord under 25 år fra 72 til 94. Selvmord er nå en av de hyppigste dødsårsaker blant unge menn. I tillegg ser vi en urovekkende tendens blant eldre menn, og blant kvinne Foto:

Av

Hvert år opplever ca. 150 nordlendinger det store sjokket og den tunge sorgen det er å miste noen i selvmord.

DEL

KronikkValgkampen er over, og hverdagen kan fortsette som før. Jeg har fulgt med fra sidelinjen, og har registrert at noen saker har fått uforholdsmessig stor plass. Men jeg har savnet et viktig spørsmål i valgkampen: «Hvorfor har vi det ikke bedre når vi har det så godt?!» Det er et paradoks at vi som bor i et av de rikeste og beste land i verden, har så høye selvmordstall. Dette tror jeg er vår tids største folkehelseutfordring.

Derfor trenger vi en årlig Verdensdag for selvmordsforebygging, som er i dag. Tilfeldigvis faller den ofte sammen med valgdagen, som en nyttig påminnelse om hva som virkelig er viktig her i livet. LEVE – Landsforeningen for etterlatte og berørte ved selvmord, er nasjonal arrangør av verdensdagen.

Det er livsnødvendig med en slik markering, for antall selvmord går ikke nevneverdig ned. Fortsatt tar omkring 600 mennesker sitt eget liv hvert eneste år. Siste registrerte tall i 2017 er 593 selvmord. Fra 2016 til 2017 økte antall selvmord under 25 år fra 72 til 94. Selvmord er nå en av de hyppigste dødsårsaker blant unge menn.

I tillegg ser vi en urovekkende tendens blant eldre menn, og blant kvinner. Det er liten tvil. En ny handlingsplan må gis topp prioritet i årene framover, og LEVE mener den bør være knyttet til en nullvisjon for selvmord.

– Vi ønsker at norske myndigheter skal vedta en nullvisjon for selvmord. Det vil vise at politikere og samfunnet anerkjenner og erklærer selvmord som et av landets største samfunns- og folkehelseproblem. På lik linje med en nullvisjon for døde i trafikken, vil en nullvisjon for selvmord forplikte prioritering av øremerkede midler til mer og ny forskning, og til flere og bedre tiltak. Uten en slik forpliktelse vil ikke en nullvisjon for selvmord ha noen verdi, sier generalsekretær i LEVE, Terese Grøm.

Jeg er stolt over at Nordland fylkeskommune allerede har vedtatt en slik nullvisjon for fire år siden. Det er satt i gang mange konkrete tiltak, i nært samarbeid med LEVE Nordland, og mange lokale samfunnsaktører. Men dette er et arbeid som vi aldri blir ferdig med, så lenge det fins mennesker som sliter, og som blir fristet til å bruke den nødutgangen fra livet som er tilgjengelig for oss alle. For vi har ingen flere å miste!

LEVE Nordland vil markere den årlige verdensdagen lørdag 14. september i Bodø. Da vil vi også markere at det er 20 år siden LEVE Nordland ble opprettet i 1999. På disse 20 årene har ca. 300 nordlendinger valgt å forlate livet, og hvert år har ca. 150 nordlendinger måttet oppleve det store sjokket og den tunge sorgen det er å miste noen i selvmord.

Mange av disse etterlatte har fått hjelp til å bearbeide sorgen gjennom kontakten med LEVE Nordland. Vi har et stort nettverk av likepersoner som selv har opplevd å miste, og som etter hvert kan være til god hjelp for andre. På den måten forsøker vi «å støtte etterlatte og berørte ved selvmord», som er den første del av LEVEs formålsparagraf.

Den andre del er like viktig: «å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.» Åpenhet er et nøkkelord. Derfor har vi invitert en av landets mest profilerte talsmenn for åpenhet om selvmord til Bodø lørdag 14. september – nemlig Else Kåss Furuseth. Hun har selv erfaring med selvmord i nær familie. Både moren og broren begikk selvmord.

Else Kåss Furuseth er kjent fra tv-programmer som «Torsdag kveld fra Nydalen», «Det er lov å være blid» og «Mandagsklubben». Else Kåss Furuseth står bak monolog-forestillingen «Kondolerer» og oppfølgeren «Gratulerer» på Nationaltheatret i Oslo, og det er et utdrag fra disse to forestillingene som vi får servert i Bodø. For noen dager siden fikk hun utdelt Olafprisen 2019 for sitt store engasjement for LEVEs sak.

Nå får vi i Nordland anledning til å møte dette flotte mennesket førstkommende lørdag. Arrangementet har tittelen «Det handler om å LEVE!» Det er et viktig tema som må løftes fram nå når valgkampen er over, og vi er tilbake i hverdagen.


  • 10. september er den internasjonale Verdensdagen for selvmordsforebygging. Den blir markert over hele landet i regi av LEVE.
  • Her i Nordland blir markeringen lørdag 14. september kl. 16.00 på Scandic Havet hotell.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags