Gå til sidens hovedinnhold

Prosessen bør granskes!

Artikkelen er over 5 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når det gjelder valg av modell for faglig organisering ved NORD universitet mener klubben i Utdanningsforbundet ved campus Bodø at det per i dag i størst mulig grad sikrer lærerutdanningene og doktorgradsområdet å beholde Profesjonshøgskolen som overbygning. Dersom det skal opprettes et eget Lærerutdanningsfakultet (LUF), ser UDF campus Bodø det som en forutsetning at dette fakultetet inkluderer Senter for Praktisk Kunnskap, og at det ledes fra Bodø. Samtidig er det viktig med en samlokalisering med Fakultet for Helsevitenskap. Et slikt lærerutdanningsfakultet vil bygge på den eksisterende PhDen og fagmiljøet rundt denne. Et nytt Lærerutdanningsfakultet bør også inkludere Trafikklærerutdanningen og Lektorutdanningen i historie, nettopp fordi disse miljøene sammen med den Praktisk-Pedagogiske utdanningen (PPU) vil styrke hverandre. For å ivareta behovet for stedlig ledelse i Nord-Trøndelag og Levanger foreslår vi derfor at det opprettes et eget institutt for lærerutdanning i Levanger.

Rektors innstilling til faglig organisering presenterer antall førstestillinger innenfor de ulike fakultetene i forslaget – men dette viser på ingen måte om kompetansen henger sammen med det behovet man har innenfor lærerutdanningene spesielt med tanke på å møte kompetansekravene til nye grunnskolelærerutdanninger. I tillegg sier dokumentet ikke noe om hvordan man tenker seg å ivareta og bygge opp rundt eksisterende kompetansemiljø på en slik måte at dette kan vokse og videreutvikle seg. Klubben i Bodø frykter heller at å pålegge fagmiljøet økt reising, og usikkerhet rundt arbeidsforhold vil forårsake at nøkkelpersonell vil velge å forlate NORD universitet til fordel for andre institusjoner.

Klubben stiller også spørsmål med forståelsen av begrepet faglig forsvarlig. Hva betyr det at et fagmiljø er faglig forsvarlig til å påta seg ledelsen av et fakultet? Hvilken kompetanse skal en da inneha? Dersom det er slik at det skal utvikles felles emneplaner, og kompetansen som NORD universitet besitter skal brukes der det trengs, samtidig som ingen skal pålegges å flytte (i hvert fall ikke inneværende år, jf. Omstillingsavtalen), hvordan har universitetsledelsen da tenkt at kravet om førstekompetanse og professorkompetanse på nye GLU-utdanninger skal oppfylles? Sist men ikke minst finner UDF sin klubb på campus Bodø det uakseptabelt dersom det medfører riktighet at Levanger ble «lovet» ledelsen av Lærerutdanningsfakultetet allerede i fusjonsforhandlingene (Jf. Avisa Nordland 11.06). Vi som ansatte i Bodø opplever å ha blitt utsatt for et skinndemokrati der vi har deltatt i svært ressurskrevende prosesser, som nå tilsynelatende bare var satt i gang for at man ikke skulle forstyrre prosessen. Som ansatte og fagmiljø opplever vi oss ført bak lyset og holdt for narr. Fordi man i det hele tatt kan stille spørsmålet om dette medfører riktighet, mener vi det berettiger en offentlig granskning av fusjonsprosessen. Prosessen i seg selv har ført til usikkerhet og økt arbeidsbelastning for de ansatte, og det er derfor svært viktig at prosessene gjennomføres på en ryddig måte. Når det nå sås tvil om prosessen ber vi om at det iverksettes en offentlig granskning snarest.

Maja Henriette Jensvoll,

for Utdanningsforbundet ved NORD universitet, Campus Bodø

Kommentarer til denne saken