STEM FAUSKE SV KOMMUNEVALGET 2019- 2023

Av
DEL

LeserbrevHVORFOR BØR DU STEMME FAUSKE SV TIL KOMMUNEVALGET 2019 – 2023?

Vil du ha kommunens økonomi under kontroll stem Fauske SV – vi er troverdig når det gjelder økonomi – vi har tidligere ryddet opp. Historien viser dette.

Som 2. kandidat for Fauske SV til årets kommunevalg har det vært meget interessant å følge ulike innlegg i media om kommunes dårlige økonomi, og ikke minst hvem som har skylden for dette.

Min mening er at ingen politikere i Fauske kommune fra 2000 kan toe sine hender. Her er det et kollektivt ansvar – uten å si at noen har vært direkte uansvarlig eller har mer skyld enn andre.

Det har vært investert i nye bygninger, tjenestetilbud og ikke tatt ned «gammel» virksomhet. Som et eksempel vil jeg nevne skolestrukturen. Jeg går ut fra at opposisjonen i siste periode har mye å si i denne sak.

Vi har lån på ca kr 1 200 0000 – som ikke er bærekraftig og vil ta tid å redusere.

Utfordringen har vært at ulike flertall i perioden 2000 til 2019 har gitt velgere en urealistisk forestilling om hva som kunne gis av kommunale tjenester, og støtte til ulike tiltak/utviklingsprosjekt.

Fauske SVs program for inneværende perioden 2015 – 2019 var klar på at vi ville følge opp tidligere vedtak for eksempel den nye skolestruktur. En kommune må være politisk og administrativ forutsigbar og langsiktig i adferd og styring.

Dessverre fikk vi bare inn 1 representant i kommunestyret og en svak posisjon i samarbeidet om ledelsen av kommunen. Derfor fikk vi ikke gjennomslag for flere av våre forslag.

Denne kommende periode håper jeg på flere inn i kommunestyre og mer innflytelse.

Jeg har observert via media at Rødt, i siste periode, har toet sine hender og ikke tatt det ansvaret et parti i posisjon må forvente å ta. De stemmer mot sine egne samarbeidspartnere, Felleslista og SV. De opptrer som de ønsker at Fauske kommune skal komme på ROBEK lista for på den måten å umyndiggjøre kommunestyret og administrasjon.

Stemmer du Fauske SV lover vi å lytte, delta i ulike fora hvor innspill og synspunkter fremkommer. Vi vil være tilstede på kafeer, årsmøter, seminarer, konferanser og støtte opp om næringsliv og frivillige initiativ.

Vi vil ha større åpne åpenhet og medvirkning fra innbyggerne før viktige planer og vedtak fattes.

Stol på FAUSKE SV – stem på oss.


Anne Fagertun Stenhammer

Fauske SV

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags