Ja til etisk handel

Israelske soldater ved Gilbert-kontrollpunktet i Hebron, Vestbredden

Israelske soldater ved Gilbert-kontrollpunktet i Hebron, Vestbredden

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Leserbrev11. februar omtaler lederen i AN bystyrets behandling av forslaget om å unngå kjøp av varer fra okkuperte områder og De Grønnes planer om å fremme en ny interpellasjon til bystyret. ANs omtale er upresis.

Miljøpartiet De Grønne har hele tiden vært klar på at vi ville støtte et forslag i tråd med det grønne folkevalgte i Trondheim og Tromsø har stemt for, nemlig en presisering av kommunens eksisterende anskaffelsesreglement, der man understreker at varer fra områder under okkupasjon ikke er i tråd med retningslinjene.

Retningslinjer for anskaffelser i Bodø kommune ble vedtatt i bystyret 20. juni 2013. Et forslag om at kommunens leverandører og avtalepartnere skal respektere «… sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning» ble nedstemt av det borgerlige flertallet, og avsnittet om etisk handel er knapt. Likevel går det fram at retningslinjene skal "... ivareta bl.a. menneskerettigheter, miljø og faglige og sosiale rettigheter på produksjonsstedet".

I den fjerde Genevekonvensjonen fra 1949, som tar for seg beskyttelsen av sivile i krig, står det at «okkupasjonsmakten kan ikke deportere eller flytte en del av sin egen sivilbefolkning til det område som den okkuperer». Da FNs sikkerhetsråd enstemmig (med unntak av USAs avholdenhet) vedtok resolusjon 2334 i før jul, viste sikkerhetsrådet nettopp til Israels ansvar under denne konvensjonen, samt til Haag-domstolens dom av 2004, der sikkerhetsmuren på Vestbredden ble funnet å være folkerettsstridig. Kan den som oppriktig mener at man kan se bort fra Genevekonvensjonene og samtidig snakke om etisk handel, rekke opp ei hand?

Prosessen fram mot bystyrets behandling har ikke vært god. Både den offentlige debatten og ordlyden i interpellasjonen har gitt inntrykk av at bystyret skulle ta stilling til en generell straffereaksjon overfor staten Israel. Fra De Grønnes side har målet vært et vedtak som er gyldig for alle områder som okkuperes i strid med internasjonal rett. ANs leder har rett i at Bodø kommune ikke kan vedta utenrikspolitikk. Derimot kan vi vedta at etiske hensyn skal veie tyngre ved kommunale anskaffelser. Det gjorde bystyret da forslaget om å starte arbeidet med Fairtrade-sertifisering av Bodø kommune ble enstemmig vedtatt i fjor.

Utenriksdepartementet vurderer nå lovligheten av vedtakene som er gjort i Trondheim og Tromsø. Den vurderingen vil påvirke ordlyden i et nytt forslag fra De Grønne. Samtidig bør UD, når de først gjør nye vurderinger, revurdere sin egen praksis der man fraråder all handel med Vest-Sahara, mens selskaper som opererer på Vestbredden, fredes. Den forskjellsbehandlingen er uforståelig og må opphøre, slik Arbeiderpartiet foreslo i 2014.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags