Generasjonsran med SVs støtte

Av
DEL

LeserbrevRødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne konstaterer at det rødgrønne trekløveret i Bodø bystyre – denne gang ved SVs Astrid Olsen – fortsetter å skryte av avtalen om Rønvikjordene som snart legges fram for politisk behandling. Da er det grunn til å dykke ned i realitetene bak endringene som foreslås.

Av ca. 1000 dekar landbruksareal på Rønvikjordene, var det rundt 230 dekar som sto på spill i denne runden. Før sist kommunevalg var våre tre partier klare på at bit for bit-nedbyggingen av jordene måtte stoppe. De siste årene har forbrenningsanlegg, brannstasjon og ny veiløsning tatt store jafs av jordene, og fylkeskommunen har ivret etter å bygge ned enda mer. De måtte stoppes.

Mens den borgerlige blokken lovte at kompromissavtalen med fylkeskommunen fra 2010 skulle revurderes, svarte Arbeiderpartiet unnvikende på hva deres programformuleringer faktisk innebar. Sånn sett er det interessant at SV nå bidrar til å klargjøre primærstandpunktet til storebror Ap. Vi mener at det likevel ikke var til å misforstå at samarbeidsavtalen på rødgrønn side innebar en reversering av kompromisset.

Høringa av kommuneplanens arealdel, der et overveldende flertall av innspillene gikk inn for å bevare jordene som i dag, viser at vårt standpunkt hadde bred støtte i befolkningen. Da bystyret til slutt vedtok kommuneplanen i juni, ble 60 dekar nærmest Bodin gård tilbakeført til landbruk. Området nærmest Thallekrysset ble ikke tilbakeført. Videre vedtok bystyret at kommunen skulle gå i forhandlinger med Nordland fylkeskommune med et mål om å tilbakeføre næringsarealet på 100 dekar nærmest riksveien.

I referatet fra forhandlingsmøtet går det fram at ordførers forslag var at deler av jordene skulle tilbakeføres. Vi stiller spørsmål ved om dette oppfyller intensjonen i bystyrevedtaket. Interessant er det også at fylkeskommunens tilbud var å tilbakeføre 20 dekar til landbruk, mens 80 dekar skulle beholdes som næringsareal.

Selv om SV og Senterpartiet prøver å kjøpe seg ut av sine jordvernforpliktelser gjennom en nødvendig oppgradering av Bodin gård, står følgende fast: Arealregnskapet i denne saken er forstemmende. I forhandlingene har Bodø kommune sikret fem – 5! – nye dekar landbruksareal. Totalt går 145 dekar matjord tapt til andre formål, mens 85 bevares som landbruksareal. Det er et dårlig resultat for jordvernet.

Vi skal ikke påstå å vite hva som ville blitt resultatet hvis SV og Sp hadde stått sammen med oss om å kreve bevaring av Rønvikjordene slik de framstår i dag. Men vi er sikre på at grønnmalingen vaskes bort når gravemaskinene igjen ruller inn over jordene for å legge enda mer matjord under asfalt og betong. Denne avtalen er et stort tap Bodøs omdømme, for framtidige bodøværinger, og for forsyningssikkerheten vår i ei mer usikker framtid.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags