De eneste?

Av
DEL

LeserbrevInnlegget «Hvem støtter banen» av leder i Nordland SV, Christian Torset, publisert i Avisa Nordland 13.august har tidligere i måneden blitt publisert i Troms-aviser, blant annet i nordnorskdebatt.no med tittel «Hvem støtter egentlig Nord-Norgebanen?». Torset er i artikkelen svært opptatt av å fremstille SV som «The One and Only». Det er i følge Torset bare SV som egentlig er for bygging av Nord-Norgebanen, blant annet begrunnet med at Lysbakken har sagt at SV i høst vil fremme forslag i Stortinget om konseptvalgutredning(KVU) for Nord-Norgebanen for bygging av den. I samme artikkel har han en utdrag av de andre partienes program og uttalelser der han konkluderer med at ingen andre enn SV vil bygge Nord-Norgebanen.

Å ha sakseierskap er ikke et ukjent fenomen i politikken. Vi har også sett avisinnlegg i Tromsø-avisene fra andre sentrale SVere (ordførerkandidat i Tromsø, Pål Julius Skogholt i Nordlys og iTromsø, 30.juli) som feilaktig påberoper at det bare er SV som egentlig er for jernbane til Tromsø, og for så vidt til Kirkenes(via Finland). Også Rødt har dette progamfesta. Det kan sikkert med pedantisk lupe finnes formuleringer i ulike parti som kan tolkes som at de er mot bygging, men bare for utredninger. Men hvorfor er det maktpåliggende for Torset å tolke programformuleringer og uttalelser i verste mening?

Jeg vil sterkt beklage denne partisjåvinismen fra SV når det nå er så brei oppslutning om bygging av Nord-Norgebanen, både blant de politiske partiene, og ikke minst i befolkninga. Nå er det faktisk et grunnlag som vi aldri tidligere har sett for gjennomføring av dette prosjektet, som første gang ble lansert for omlag 100 år siden.

Sjølsagt må den «konseptvalgliknende» utredninga som ble lagt frem siste dag i juni følges opp med fullverdig konseptvalgutredning (KVU) og andre utredninger som forberedelse for å kunne ta investeringsbeslutning. I den prosessen vil det naturligvis også vurderes på hvilken måte utbygginga skal gjennomføres. Både trasévalg og byggemetoder blir sentrale tema. Det gjelder også rekkefølge, tidsperspektiv og kostnader. Ikke minst hvordan jernbaneprosjektet skal finansieres.

Dok8-forslag på Stortinget fremmes ofte som partipolitiske markeringer, og får sjeldent flertall. Når SV nå lanserer dette som deres taktikk for realisering av Nord-Norgebanen skal ikke jeg avvise at dette kan være fornuftig. Men dersom SV fremmer dette for igjen å gi inntrykk av at det bare er de som egentlig er for Nord-Norgebanen, så blir det på nytt å legge bygginga på is. Derfor er det avgjørende at dersom det fremmes forslag på Stortinget i høst, må det være forslag som er sikret flertall.

Så vil det helt sikkert fortsette en omfattende diskusjon og politisk kamp om prioritering og finansiering, uansett om det dreier seg om 140 milliarder, 70 milliarder eller 200 milliarder kr. Ikke minst vil et så stort investeringsprosjekt reise spørsmålet om Norge fortsatt kun skal bruke oljefondet, som på 25 år har vokst fra 0 til 9500 milliarder kr, til å øke den internasjonale kapitaltilførselen, eller også investeres i fastlands-Norge. Likeså må det diskuteres om Narvik-Tromsø skal gjennomføres først som et separat prosjekt, uavhengig av strekninga Fauske-Narvik.

Rødt mener det så absolutt kan og skal brukes «oljepenger» til slike nasjonale infrastrukturtiltak som investering av Nord-Norgebanen. Elektrifisering, oppgradering av Nordlandsbanen samt dobbeltspor mellom Narvik og Kiruna er også aktuelle og viktige deler av jernbaneprosjektet i nord. Samarbeid med Finland om jernbane fra Rovanjemi til Kirkenes, evt også Kolari-Skibotn/Tromsø er fremtidige prosjekt som vil knytte Nord-Norge til den transsibirske jernbanen til Asia.

Når til og med Frps stortingsrepresentant for Troms, Per Willy Amundsen gir full støtte til Nord-Norgebanen er en grunnleggende endring på gang. Dette standpunktet har han og andre Frpere fram til nå iherdig latterliggjort og kjempet imot. Det kan sikkert diskuteres hvor alvorlig snuoperasjonen er ment, men det er likevel et oppløftende tegn i tida. Sjøl om partileder i Frp, Siv Jensen, raskt satte skapet på plass da hun i forrige uke besøkte Tromsø, og sa at: «Frp prioriterer veg». «Alle» er nå for jernbane til Tromsø. Dette er jo kjempeflott, og må bejubles!

Er det noe som nå er viktig for realisering av Nord-Norgebanen så er det å legge partisjåvinismen, som Torset viser, på hylla.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags