Senterpartiet ble største parti i 20 kommuner og nest største parti i 13 kommuner i Nordland. Økningen er på 11,7 prosent, siden valget i 2013. Høyresiden taper på hjemmebane.

Senterpartiets framgang er i særklasse i Nordland. Når nå Jonny Finstad og Margunn Ebbesen forteller historien om valget, er det mange som ikke kjenner seg igjen i Nordland.

Duoen fra H drar fotballen inn i historien. For å følge fotballbegrepene er det helt klart at valget ikke ble noen hjemmeseier, hverken for Ebbesen eller Finstad. På Ebbesens hjemmebane i Brønnøy taper H oppslutning, og Senterpartiet er valgets vinner med en økning på 11,3 prosentpoeng siden stortingsvalget i 2013. På Finstad hjemmebane i Vestvågøy taper H, og Senterpartiet er valgets vinner med en økning på 9,6%.

FrP-toppene har heller ikke hjemmeseire i år. På Freibergs hjemmebane Hadsel taper FrP, og Senterpartiet er valgets vinner med en økning på 19,5%. På Søttars hjemmebane Vefsn taper FrP, og Senterpartiet er valgets vinner med en økning på 11,4%. Ser vi på Sp-toppenes hjemmebane, Willfred Nordlunds Sortland og min hjemkommune Saltdal, ble det hjemmeseier begge steder. +18,5% og +16,7% til Senterpartiet siden forrige stortingsvalg.

I Nordland har sentrum/venstresiden fem representanter, mens høyresiden har fire representanter. Også i Troms og Finnmark ble Senterpartiet valgets vinnere. Sentrum/venstresiden har flere stortingsrepresentanter enn høyresiden også her. I Nord-Norge fikk de rødgrønne 12 representanter, og høyresiden 8. Så uansett hvordan Nordland H forsøker å fortelle historien, viser resultatene at det ble tap på hjemmebane. Uansett om vi setter grensene for hjemmebane til listetoppenes hjemkommuner, Nordland eller Nord-Norge.

Velgerne i nord ønsker mer makt til Senterpartiet. Valgresultatet i nord er en rødgrønn hjemmeseier.