Annerledeslandet?

Av
DEL

Leserbrev
Norge er ikke med i EU og både på Ja- og Nei-siden omtaler vi gjerne Norge som «annerledeslandet.» Men er det sånn at vi ikke er med i EU fordi vi er annerledeslandet – eller er vi annerledeslandet fordi vi ikke er med i EU? Er Norge i det hele tatt så annerledes fra andre land i Europa?

Det er nylig valgt et nytt Europaparlament for de neste fem årene. Valget til Europaparlamentet er verdens nest største demokratiske begivenhet. Bare nasjonale valg i India inviterer flere velgere til valgurnene. Europaparlamentet reflekterer selvfølgelig de politiske partiene og de politiske holdningene som finnes i medlemslandene. Er det veldig mye som er annerledes fra politikken i Norge?

De fire største gruppene i Europaparlamentet er Sosialdemokratene, de Grønne, de Liberale og de Konservative. Disse gruppene har til sammen rundt to tredels flertall i Europaparlamentet. De er politisk uenige om mye, men dette er de samfunnsbærende politiske partiene i både EU og i de aller fleste land i Europa. De nasjonale partiene som er tilsluttet disse gruppene er alle tilhengere av EU og europeisk samarbeid, og ett eller flere av disse partiene er regjeringspartier i nesten alle europeiske land. Disse fire gruppene representerer også de internasjonale tilknytningene til henholdsvis Arbeiderpartiet, MDG, Venstre og Krf/Høyre. Disse partiene har for tiden en samlet oppslutning på rundt 60 prosent i Norge. Litt mindre enn i Europa totalt sett, men Norge er altså ikke spesielt annerledes fra resten av Europa på dette punktet. Dette er også de partiene som i 25 år hele veien har stått stødig bak EØS-avtalen – Norges B-medlemskap i EU.

Til venstre for sosialdemokratene har vi gruppen «Den forenede europeiske venstrefløy/Nordisk grønne venstre» En vesentlig løsere sammensatt gruppe av ganske forskjellige sosialister og enkelte kommunister. I sum utgjør gruppen snaut sju prosent av Europaparlamentet. Også her er de fleste representantene tilhengere av europeisk samarbeid og integrasjon. Her vil man kunne plassere SV. SVs svenske og finske søsterparti befinner seg her, mens SVs danske søsterparti befinner seg i den grønne gruppen. Heller ikke her er Norge så forskjellig fra Europa for øvrig. Forskjellen er at SV er EU-motstandere og ser i mindre grad sosialismen som en internasjonalistisk ideologi.

Til høyre for de konservative finner vi flere grupper med ulike grader av nasjonalisme, høyrepopulisme og euroskepsis i sine programmer. Frp ville muligens funnet veien til den største og mest moderate av disse, som har rundt 10 prosent av parlamentet.

Da sitter vi igjen med Senterpartiet. Et nostalgistyrt, nasjonalistisk, grunneier- og landbruksinteresseparti, som hevder å befinne seg i det politiske sentrum – samtidig som det har en politisk historie med nokså kategorisk skepsis til forpliktende internasjonalt samarbeid. Senterpartiet lar seg ikke plassere på det politiske kartet over Europa. Det er ekstremt særnorsk. Det ville neppe funnet noen andre partier det ville være komfortabelt å samarbeide med i Europaparlamentet. Det svenske Centerpartiet er ikke søsterparti i noe mer enn navnet. Centerpartiet har også sitt opphav i landbruksinteresser, men er pro EU og befinner seg i den liberale gruppen i Europaparlamentet.

Norge er ikke så forskjellig fra resten av Europa som vi tror. Det er mer riktig å si at Senterpartiet er annerledespartiet enn at Norge er annerledeslandet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags