Gå til sidens hovedinnhold

TUNNELSIKRING I SØRFOLD AVSPIST PÅ «STASBUDSJETTET»

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dag O. Johansen, eller DOJ som han noen ganger signerer som, uttrykker sin frustrasjon i Saltenposten og Avisa Nordland de siste dager over at Sørfoldtunnelene i regjeringens forslag til «Stasbudsjett» for 2019 er bevilget 430 mill. til midlertidige strakstiltak for sikring i nevnte tunneler.

Nå vet jeg ikke om DOJ mente at regjeringens forslag ang, dette er «staselig», eller om det er en skrivefeil i Saltenposten?

Dessverre DOJ, så er nok regjeringens forslag ang. dette langt mindre staselig, slik jeg leser avisreferater ang. dette, og de refererte 430 mill. kr. opplyses tiltenkt tunnelsikring i bl.a. Lofoten og Troms.

I flg. Avisa Nordland av 9.oktober 2018 står det flg. ang. bevilgningen for dette prosjektet – sitat:

«Under fornying settes det av midler til enkelte midlertidige strakstiltak på en rekke tunneler på strekningen Megården – Mørsvikbotn på E6 i Nordland». Beløp til dette er ikke nevnt.

I samme avis av samme dato leser jeg at Statens Vegvesen har satt av snaue 100 mill. kr til minimumstiltak i 2021.

Som noen muligens husker har jeg de senere år skrevet flere avisinnlegg om mangl. trafikksikkerhet i Sørfoldtunnelene – sist den 21. juli 2018 der jeg utfordret avtroppende regionvegsjef Torbjørn Naimak om å i det minste sørge for bedre belysning/hvitmaling i de trange og mørke tunnelene i påvente av nye tunneler som tilfredsstiller bl.a. EU-krav.

Så DOJ – det er dessverre neppe slik at regjeringen foreslår å bevilge 430 mill. til sikringstiltak i Sørfoldtunnelene for 2019; hvis så hadde vært tilfelle hadde nok det vært mer enn tilstrekkelig til både hvitmale tunnelene og montere bedre belysning.

Kommentarer til denne saken