Et obs til Håvard Høydahls innlegg!

Driftssjef Petter Sundbakk i Torghatten Nord fremhever at årsaken til nedgang i fergeforbindelsen Skutvik-Skrova-Svolvær er dette sambandet velges bort. Det han ikke sier er at selskapet Torghatten Nord kan ha økonomisk interesse av at trafikken kanaliseres over til Bodø-Moskenes og Bognes-Lødingen.

Alle fergestrekningene over Vestfjorden betjenes av Torghatten Nord. På ytre og indre fergestrekning beholder Torghatten billettinntektene. På strekningen Skutvik-Skrova-Svolvær er det fylkeskommunen som skal ha inntektene. Selskapet innkasserer en sum uansett om det er biler om bord i ferga eller ikke. Fylkeskommunen driver etter bruttopris-prinsipp, mens Statlige samband har nettoprisprinsipp. All den tid sambandene ikke drives under samme vilkår, og det er samme ferge- selskap som er driftsansvarlige, vil indre og ytre kryssing av Vestfjorden ha konkurransefortrinn.

Håvard Høydahl gir i sitt innlegg i avisa Nordland i dag en oppsummering av andre årsaker, noe jeg må si meg helt enig i:

*manglende markedsføring

*kun sommerrute – til tross for overskudd, vekst, økt behov for det lokale næringsliv

*fraværende eller ikke oppdatert informasjon om sambandet på avkjørsel E6

*dårlig eller ingen korrespondanse mellom ferge og buss på Skutviksiden

*ferger med liten kapasitet slik at mange står igjen og må overnatte på kaia..

Dette er et fylkeskommunalt samband. De momenter som Håvard Høydahl trekker fram, er et ansvar som transportselskapet og Nordland fylkeskommune har i fellesskap.

Tidligere fylkesråd for samferdsel, Wilfred Nordlund, påsto at staten hadde lagt ned dette sambandet. All dokumentasjon viste at dette IKKE var tilfelle, OG LA INGEN VILJE I Å FORBEDRE TILBUDET. Etter å ha vært talsmann for en raskere reduksjon av både hurtigbåt og fergetransport, ønsker SP at han skal velges som representant for Nordland til Stortinget. Han innehar som kjent førsteplassen Senterpartiets stortingsliste.

En ting er i alle fall sikkert dersom ikke SPs ledelse kommer med andre tydelige signaler, vil SP være de som bifaller og står bak en ytterligere nedbygging av samferdselstilbudet i Nordland. Bør noen kanskje spørre hvordan Nordland Senterparti har tenkt å målbære transportbehovene som er langs kysten vår, uten å skylde på andre.

Vi kan ikke akseptere stadig nedbygging. For å kunne ha fungerende samfunn i Nordland må kommunikasjonene til og fra distriktene forbedres. Vi må synliggjøre vår egenverdi og gjøre distriktene tilgjengelig for byfolk, for turister, for næringsliv på samme måte som regionsentra gjøres tilgjengelig for å betjene mindre urbane strøk.

Ikke alle husker hvor de kommer fra når storbyen først er inntatt. Noen gjør det og noen vil trolig gjøre det. I år er det en rekke dyktige damer som står på listene. Synd ikke flere er nominert høyere opp. Men jeg vil fremheve to kvinner som bekler førsteplassene til sine respektive parti, nemlig Nordland Høyres Margunn Ebbesen (er inne denne perioden) og Ida Gudding Johnsen fra Nordland Venstre. Dette er saksorienterte politikere du garantert også etter valget kan ha håp om å få kontakt med, uansett partitilhørighet.

Det er skuffende mange av dagens politikere som verken hører eller ser etter at Stortingsstolen er inntatt.