NATO-flørt med Ukraina kan føre til krig

Er Hårek Elvenes (H) kjent med Geo-politikkens spilleregler?

Er Hårek Elvenes (H) kjent med Geo-politikkens spilleregler?

Av
DEL
I programmet Dagsnytt 18, fredag 8 februar, diskuterte medlemmene av Utenriks- og forsvarskomiteen Hårek Elvenes (H) og Christian Tybring-Gjedde (FrP), et eventuelt Ukrainsk NATO medlemskap. Det hele utviklet seg til en alarmerende seanse som burde føre til en intern debatt i Høyre.

LeserbrevDersom den sikkerhetspolitiske retningen Elvenes beskrev under debatten er Høyres politikk, har partiet mistet totalt gangsyn i sikkerhetspolitikkens mekanismer og hvordan stormakter reagerer på det de definerer som eksistensielle trusler. Den sikkerhetspolitiske oppskriften Elvenes serverte i debatten øker risikoen for krig i Europa betraktelig.

I debatten beskrev Elvenes den klassiske idealistiske tesen; «enhver stat har en selvstendige rett til å bestemme sine alliansetilknytninger og dersom det Ukrainske folket ønsker å orientere seg mot Vest, så er det opp til Ukraina selv». Elvenes beskriver med dette en verden slik den «bør være», ikke slik «den faktisk er». Dette er naiv og farlig idealisme som utallige ganger har ført stater ut i meningsløs krig.

Det er viktig å forstå hvorfor Ukraina er fylt med sikkerhetspolitisk TNT; Ukraina oversettes til ‘grenseland’ og vil i overskuelig fremtid være en stat som har dragninger mot øst og vest. Landet er religiøst, språklig og kulturelt splittet og burde strengt tatt være delt i to stater langs elven Dnieper. Uansett hvilken strategisk retning Ukraina velger å ta vil en betydelig andel av befolkningen være sterkt uenig i valget. Uenigheten sitter så dypt at risikoen for intern konflikt stadig ulmer. Dette burde være tilstrekkelig for at NATO medlemskap er «off the table» for Ukraina.

Imidlertid dreide debatten seg om Russland og om deres rett til å reagere på NATO utvidelse østover. Her hevder Elvenes at de som tenker innenfor realismens mekanismer på en eller annen måte er påvirket av Kremls propagandaapparat. Dette er en sjokkerende og en farlig stigmatisering og jeg må berømme Tybring-Gjedde for sin saklighet i NRK programmet mot en debattant som viser betydelige mangler innenfor sikkerhetspolitiske realiteter.

Alle stater, særlig stormakter, har en sterk egeninteresse av å maksimere egen sikkerhet i en verden der intensjoner endres raskt. Stater eksisterer i et anarkisk system formet av fravær av en øvre myndighet som kan gripe inn å straffe stater som ikke «oppfører seg». I et slikt system hersker det betydelig usikkerhet.

På grunn av dette vies langsiktige trender og scenarioer betydelig oppmerksomhet. Dette ble godt beskrevet av vår nåværende utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide på CNN i februar 2015: «Norge ikke ser på Russland som en militær trussel på nåværende tidspunkt men intensjoner endres rask».

Mener Elvenes at man er påvirket av Russisk propaganda dersom man hevder at Russland mener det samme om NATO? Eller er det slik at Vesten har monopol på en slik fortolkning?

Det vil selvfølgelig være lurt at småstater (minor powers) forstår og respekterer stormaktenes (great powers) interessesfærer. Dersom småstaten Ukraina ønsker å bygge en sterk nasjon bør de tenke over at Moskva er nært og Washington langt borte. Vil USA ofre blod på Ukrainske slagmarker? Neppe. I en krig på Ukrainsk territorium vil Russland besitte alle fordelene; NATO alle ulempene. Slik er det bare og dette forstår Vestens politikere. Så hvorfor skal vi delta i denne farlige leken?

Om man fremdeles ikke klarer å forstå det Russiske behovet for sikkerhet kan man forsøke å tenke seg hvordan USA vil reagere dersom et fremtidig mektig Kina etablerer en militær allianse som latin-amerikanske stater ønsker å delta i. Vil USA følge Elvenes sin oppskrift og respektere deres selvstendige rett til å delta i militære allianser? Eller vil USA børste støv av sin Monroe-doktrine og anvende sterke midler for å hindre en slik utvikling? Jeg stemmer på Monroe, ikke fordi det er «rett» men fordi realismens logikk tilsier nettopp det.

Høyre har gode tradisjoner for realpolitisk tenkning innenfor sikkerhetspolitiske spørsmål, imidlertid viste partiets representant i Utenriks- og forsvarskomiteen, Hårek Elvenes, en slik alvorlig mangel på sikkerhetspolitisk forståelse at det er all grunn til å være bekymret for Europas fremtid. Er det virkelig slik at Høyre ikke har tatt lærdom av hendelsene i 2014 og fremdeles ønsker Ukraina velkommen i NATO?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags