Vi bør alle be til de guder vi måtte holde oss med om at Rødt aldri får makt over økonomien

Av
DEL

AproposSå var Rødt et demokratisk parti likevel. For de som måtte ha tvilt.

Partiledelsen gikk nemlig på et dundrede nederlag da et stort flertall på landsmøtet nektet å bytte ut marxisme med moxisme. Stikk i strid med partileder Bjørnar Moxnes´ råd.

Kommunismen skal fortsatt være partiets endelige mål, og ikke bare det; kommunismen slik Karl Marx definerte den.

Karl Marx utformet sine teorier i sterk opposisjon til sin tids utopiske sosialister. Han delte deres ide om et klasseløst, fritt samfunn, men mente de var naive i sin tro på at slike samfunn kunne skapes nedenfra, gjennom lokale initiativer og fellesskap.

Marx mente at kommunisme kun kan oppnås gjennom en lang historisk prosess på samfunnsplan. En prosess som tvinger ethvert samfunn gjennom forutbestemte faser, styrt av historiske lover.

Derfor må absolutt alle samfunn som vil bli kommunistiske gå gjennom væpna revolusjon og proletariatets diktatur.

Akkurat den biten synes flertallet i Rødt å ha hoppet bukk over. Antakelig fordi få av dem kjenner Marx´ teorier spesielt godt.

De plukker det de synes høres kult ut, og dessuten ligner han jo litt på nissen.

Jeg skal la det ligger her, for jeg mistenker ingen av de rødtfolka jeg kjenner for å ønske seg noe diktatur.

Marx er lite presis i sin beskrivelse av kommunismen, men en ting er klart; den har ingen stat. Staten vil «svinne hen» i et slikt samfunn, skriver Marx.

Slik sett kunne vi like godt kalt dette et anarkistisk samfunn.

Marx hadde da også  - som foran nevnt - samme mål som sin tids utopiske sosialister og anarkister.

Derfor er og forblir det spesifikke med kommunismen «slik Karl Marx definerte den» nettopp veien til dette målet.

Mens utopistene dannet sine egne samfunn og bygget nedenfra, mente Marx man først måtte gi staten alle makt - proletariatets diktatur. Deretter ville staten gradvis overføre sin makt til innbyggerne, og svinne hen.

Her avslører Karl Marx hvem som var den virkelig naive blant sin tids tenkere: Et allmektig organ som frivillig gir fra seg makta? I dine drømmer...

All makt trenger motmakt og i vestlige demokratier består denne motmakta til staten av demokratiske valg og privat eiendomsrett.

Den private eiendomsretten skaper dessuten et dynamisk økonomisk system som sørger for at vi alle får større velstand enn vi ellers ville hatt.

I alle land der denne eiendomsretten er fjernet har det da også ført til økonomisk kollaps og/eller diktatur. Sovjetunionen eller Kina, velg selv...

Det betyr ikke at kapitalismen er perfekt, snarere tvert om. Mye av Rødts kritikk av dagens økonomiske system er berettiget.

Private aktøreres makt er blitt alt for stor, på velgernes og statens bekostning. Det har skapt en ubalanse som truer hele systemet.

Men det krever en sterkere regulering av markedene, ikke at de fjernes. Dette kan kalles klassisk sosialdemokratisk økonomisk politikk, og Rødt vil da også gjerne framstå som en slags «sosialdemokrater på stereoider».

Det blir klart vanskeligere å selge til potensielle velgere når man insisterer på å holde fast ved Karl Marxs forståelse av kommunisme og økonomi.

Vi andre får bare be til de guder vi måtte holde oss med om at Rødt aldri får makt over Norge økonomiske politikk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags