Rødt demokrati?

Av
DEL

LeserbrevPå side 14–15 i Rødts prinsipprogram står det følgende å lese: «Rødt mener det er mange erfaringer som tilsier at motkreftene ikke vil akseptere en folkelig og demokratisk maktovertakelse, men vil bruke uakseptable midler for å stanse denne. Dette vil gjøre det nødvendig å forsvare folkeviljen». Hvem er så folket?

Hvordan Rødt har tenkt å forsvare folkeviljen, finner man svar på på s. 32 i Rødts prinsipprogram: «Rødt vil utvikle kontakt med arbeiderklassen og revolusjonære i andre land og støtte forsøkene på revolusjon og sosialismebygging som gjøres ut ifra deres lokale forutsetninger ...»

Rødt sier følgende på s. 7 i utkastet til sitt nye prinsipprogram: «Det er ikke mulig å tegne en ferdig modell av hvordan et sosialistisk folkestyre vil fungere i Norge. Heller ikke dagens samfunnsorden eksisterte på noen tegnebrett før det utviklet seg i virkeligheten. Rødt kjemper ikke for en forutbestemt samfunnsmodell ...»

Det er veldig tankevekkende å få bekreftet at Rødt ikke har et klart bilde av hvordan Rødt sin samfunnsmodell skal fungere i Norge etter et sosialistisk folkestyre.

På side 17 i Rødts prinsipprogram står det: «De revolusjonære kreftene som i dag prøver å utvikle en strategi for sosialisme for det 21. Århundre, trekker lærdom av de feilene som tidligere har blitt gjort. Rødt ser seg som en del av denne bevegelsen, men holder fast på at en norsk sosialisme ikke kan være en kopi av andres»

Hvilke feil er det Rødt sikter til, og hvem andres sosialisme er det norsk sosialisme ikke kan være en kopi av?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags