Norge er landet i verden med nest lengst kyst, samtidig har vi suverenitet over enorme havområder, spesielt i nord. Det norske havområdet fra Lindesnes til nordspissen av Svalbard er like langt som Lindesnes til Gibraltar. Barents- og Norskehavet er et sårbart og lunefullt havområde. Samtidig sysselsetter Norge flere tusen personer som har sitt daglige virke til havs. Norsk fiskerinæring har, i følge norsk sjømatråd, hatt en eksportverdi på om lag 33 milliarder kroner til nå i 2018. Hvorfor nedprioriterer da regjeringen sikkerheten til fiskere, og kontroll på våre felles verdier?

Norges evne til suverenitetshevdelse i norsk økonomisk sone er svekket med dagens regjering. Kystvakten sliter med for lite personell til å dekke behovet deres. Kystvakthelikoptrene er enda ikke kommet på fartøy, til tross for at to versjoner står og venter på papirarbeid på Bardufoss, hvorav et har stått der siden januar! Den norske kapasiteten til søk og redning er svekket ved at de maritime patruljeflyene på Andøya nå de facto står på bakken grunnet regjeringens skjødesløshet med personellet.

Kystvakten signaliserer stor usikkerhet rundt situasjonen de er satt i. De har ikke fått doble besetninger, slik de skulle fått i 2017. NH90 er enda ikke kommet på plass og Sjøforsvarets evne til overvåking, kontroll, søk og redning er svekket. Kystvakten mener vi er på vei tilbake til situasjonen som var før de Lynx-helikoptrene var tilgjengelig. Dumping av fisk, større fartøy som går med slukte lanterner inn i fjordene for å fiske, samt lite handlingsrom til å hjelpe folk i nød. På toppen av det hele melder nå også Andøya flystasjon at Orion-flyene ikke vil ha evne til å være på beredskap fra nå og fremover i 2019.

Regjeringen sine prioriteringer har en direkte påvirkning på alle som har sitt virke på havet. Man har ikke kapasitet til søk og redning eller kontroll på de norske ressursene. Om lag 20 000 personer har sitt virke til havs i norsk sone, og disse har 20 ganger så høy dødelighet som de som har sitt virke på land. Dette hopper regjeringen glatt over.

Havet gir, og havet tar er et kjent ordtak. Regjeringen gir ikke, men de tar beredskapen til havs og putter den i møllpose. Dette er uholdbart, og en ansvarsfraskrivelse. Senterpartiet mener vi må ivareta beredskapen til havs. Vi ønsker å bevare Andøya flystasjon og sikre Orion sin evne til overvåkning og søk og redning. Vi ønsker at regjeringen skal få fortgang i å få NH90 i lufta.

Senterpartiet tar sjøfolk på alvor, og ønsker å styrke tryggheten til de som har virke på havet ved å sikre kapasiteter som gjør hverdagen deres tryggere. Samtidig ønsker vi en bedre forvaltning av de maritime ressursene og forhindre ulovlig fiske og miljøkriminalitet. Kun ved å prioritere beredskapen vil vi kunne sikre dette. Regjeringen gjør en alt for dårlig jobb, og Senterpartiet er alternativet.