Ikke tilgi NRK for de vet hva de gjør, men tilgi Stortinget, for de visste ikke hva de gjorde. De er forledet! Stortinget forstår ikke denne digitale uforstand som råder i det offentlige rom for tiden! Som Berner alltid presiserte: «søk sannheten, alltid sannheten»! En linje som Stortinget burde ha fulgt i denne saken! Mitt NRK, hvorfor har du forlatt meg på FM? Selv om NRK sjefen sammen med P4 og Radio Norge befaler: «I dag den 13. skal du være med meg i DAB paradis med 64 kb/s»! Men jeg som lytter, tørster etter FM i stereo med en bitrate på 320 kbits! Men jeg må vel bøye meg i tvangsgutanes sin ånd. Og når kringkastingssjefen fortsetter med sin messing om hvor fortreffelig DAB er, hvorfor er de da livredde for konkurrentene på FM? Aktuelt eksempel er lille Radio Metro som ble truet med skyhøye dagbøter hvis de ikke slo av sine FM-sendere i Oslo. Er erindringsforskyvning i tredje potens et dekkende begrep i fremstillingen av denne saken?

Kostnadene for NRK ved tvangsinnføringen av DAB er påtagelig når vi ser at 50 årsverk må bort, likeså reduseres sendingstiden i distriktene for å dekke DAB utgiftene! Ja til og med de ansatte i NRK må fra nå betale NRK lisens!!

NRK kan bare holde på med å nedlegge seg selv, men hvorfor må jeg tvinges å betale NRK lisens, bare fordi jeg har en skjerm i mitt hjem? NRK er i utakt med folket som de skulle spille i takt med. Folkets krav er: Gi oss FM tilbake!

Kanskje NRK sjefen snart innser at NRK har gjort en stor og dyr feil som må få konsekvenser. Dette må da være snadder for ESA. Ikke bare maktutøvelsen mot Metro, men den hemmelige avtalen om deltakelse med de to reklamehusene.

Lekkasjen i Aftenposten viser at DAB-skandalen er basert på hemmelige avtaler som i dagens lys er forunderlige. Her ble det i praksis gitt enerett til DAB-grupperingen, dvs NRK og de to utenlandske mediehusene bak P4 og Radio Norge. Min påstand er at nedleggelsen av FM nettet er det største overgrepet på den norske befolkning siden inndragningen av kredittkasse-aksjene.

Norge har verdens raskeste mobilnett, med god kapasitet til både radio og tv. Dette gjør byggingen av et eget proprietært DAB- nett for radio helt uforståelig for meg. For ikke å snakke om bortkastete milliarder!

Jeg har fulgt hva som skjer i utviklingen av ny teknologi når det gjelder kringkasting. Det er prøvd flere løsninger hvor kringkastingen har redusert båndbredden samtidig som kvalitet og lydbåndbredde skulle opprettholdes. I utgangspunktet en umulig oppgave. Jeg tror derfor at digital kringkasting ikke er noen løsning fordi Internett vil ta over. Satsningen i hvert land må heller være en rask og god infrastruktur på Internett til alle. La FM være radiokringkasting til Internett tar over. Tiden er ute når tiden er inne!

5G tvinger seg fram. Sjefsarkitekt Christer Eneroth i Telenor forklarte at 4G-teknologien fortsatt er under utvikling, og at den kommer til å være viktig i lang tid fremover. Kapasiteten blir bedre, og forsinkelsen i nettet stadig lavere. Vi fortsetter å bygge ut 4G-nettet, noe som gjør at vi kan håndtere stadig mer avanserte tjenester. Samtidig forstår vi at 5G på et eller annet tidspunkt tvinger seg fram. Uten 5G vil vi ikke kunne tilfredsstille de mest krevende tjenestene som er underveis, sa Eneroth.

Nå er 2017 året DABbet ut, og vi ser resultatet av omleggingen. NRK, P4 og Radio Norge kaller FM slukkingen en suksess – det får stå for deres regning!? Det er altså en suksess å miste 15 % av alle radiolyttere og 23 % alene for NRK. Hovedkanalene til P4 og Radio Norge er blitt småkanaler, mens lytterne klager vettet av seg i kommentarfelt på nettaviser og sosiale medier. NRK tenker kanskje som ei statskjerke? Men tvangsinnføring av DAB radio peker mot avvikling av NRK Radio sin suksesshistorie i Norge? Eller?