ERNA GJØR JOBBEN!

Av
DEL

LeserbrevDen kjente forretningsmannen og (innimellom) lokalpolitikeren Benn Eidissen, fyrer løs med alle harpuner i AN 09.10: NÅ ER DET NOK, ERNA!

Hans budskap er at det han kaller..."sentralisering uten saklig begrunnelse" har gitt dårlige valgresultater for regjeringspartiene. Han mener at disse partiene bør... "la være å stille til valg her nord om de ikke nå forstår hvilken gal politikk de har ført og fører."

Etter en lang og usedvanlig sterk vekstperiode i Norge sammen med mer utfordrende trekk i verdensøkonomien fremover, er det nå avgjørende å legge til rette for å stabilisere norsk økonomi i de kommende årene.

For å nå frem med disse målene, er det nødvendig å ha et mest mulig effektivt og vekstkraftig næringsliv som både kan tilby lønnsomme og sikre arbeidsplasser og bidra til økt verdiskapning. På denne måten kan vårt privateide næringsliv gi viktige bidrag til at velferdssamfunnet fortsatt kan holdes oppe.

Dette vil stille store krav til politiske myndigheter lokalt og sentralt samt til arbeidslivets organisasjoner om å gjennomføre tiltak for kontinuerlige effektiviseringer og omstillinger. Tilsvarende krav må også stilles til offentlige myndigheter; mer effektiv offentlig ressursbruk er like viktig som at det private næringsliv gjennomfører sine tiltak. Spørsmålet må hele tiden stilles : - Kan Norge drives billigere enn i dag?

Den politisk "vaklevorne" Benn Eidissen gjør seg i realiteten til talsmann for Senterpartiets politikk - ingen endringer skal skje!

Det kan føre til kortsiktige politiske gevinster. - Men holder en status-quo-politikk i det lange løp?

Det må være et avgjørende krav at planlagte offentlige prosjekter bare kan iverksettes dersom de forventes å tilfredsstille samfunnsøkonomiske lønnsomhetskrav. Så er ikke alltid tilfelle i dag. Dette blir viktigere fremover. Særlig gjelder dette store samferdselsprosjekter i Oslo-området og langs Vestlandskysten. Viktige føringer må stilles til forutsetningene som den neste Nasjonale Transportplan må bygge på.

Nå tar en samlet regjering ansvar for at Norge skal være et godt land å leve i også i årene fremover. Det viser grepene som er tatt både i Trontalen og gjennom Statsbudsjettet for 2020. Effektiviseringer og reformarbeid understrekes spesielt.

Innenfor offentlige myndigheters ansvarsområde blir det viktigere å flytte ressurser fra byråkratiet til tjenesteytingen. Med større del av den eldre delen av befolkningen bosatt i distriktskommunene blir tjenesteytingen der spesielt viktig. F eks må denne sektoren drives bedre gjennom at fagkompetansen knyttet til eldreomsorgen organiseres til sterkere fagmiljøer for å gi forsvarlige tilbud til befolkningen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags