VELGER VI FREMTIDEN?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevVI VELGER FRAMTIDEN. Dette er det Ronny Wilhelmsen, Parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Sametinget som sier. Men er det virkelig fremtiden man velger med den sammensetningen av sameaktivister i sannhetskommisjonen. Her vil Sametinget ha med de, med de mest radikale og uforsonlige holdningene til det Norske samfunnet.

Jeg frykter at man vil grave seg ned i en ødeleggende elendighetsbeskrivelse og en same politisk historie beskrivelse uten vitenskapelig begrunnelse.

Å komme trekkende med at «Kongen har erklært at Norge er etablert på territoriet til to folk, nordmenn og samer», og Kongen har bedt om unnskyldning. Dette er direkte ufint. Vi vet alle at Norge er et konstituellt monarki hvor Kongen sier det regjeringen vil han skal si. Dette er regjeringens politikk, Kongen har ingen egen politikk.

Regjeringens samepolitikk er det store flertallet av nordlendingene rivende u ening i.

«Samisk er et av to offisielle språk i Norge». Da har vi i alle fall tre, det står «NOREG» på mitt pass.

Det ligger ikke mye forsoning i dagens praktiske samepolitikk. Ta for eksempel skolepolitikk her praktiseres det «apartheid» direkte rasistisk adskillelse av samiske og norske skolebarn. De får ikke engang ha friminutt samtidig. Dette strider direkte mot FN resolusjon mot rasediskriminering.

Ronny Wilhelmsen sier: «Det er helt avgjørende at det Norske samfunnet erkjenner historien og forsones med den». Hvilken historie er det vi snakker om? Er det den samepolitiske historiefortellingen hvor nordmenn fremstilles som kolonister? Eller er det historien basert på forskning og historiske data som viser at samene langt fra var de første bosetterne på Nordkalotten som skal gjelde?

Er det ikke på tide at også den samepolitiske eliten erkjenner historien og forsoner seg med den?

Det ligger heller ikke mye grobunn for forsoning, i dagens lovforslag om å lovfeste konsultasjonsordningen for fylkesting og kommuner. Det vil bli en forskjellsbehandling av uante dimensjoner. Det samme gjelder fiskekvoter i samiske forvaltningsområder, uakseptabelt og totalt unødvendig.

«Hva er det vi trenger for å forme vår felles fremtid»? Her ramses opp alle samegrupper, ikke visste jeg at kvener var samer. Men det er slående at nordmenn ikke ble nevnt når forsoning og bygging av felles framtid tas frem. Innlegget er også totalt blottet for fremtids vyer og fremtidig næringsvirksomhet.

Hva skal vi leve av når all næringsvirksomhet blokkeres av reindriftsnæringens særinteresser?

Hvordan fremmer det forsoning?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags