Det er nå historisk høye strømpriser i Norge. Prisene er dobbelt så høye som i fjor på samme tid. Det betyr en dobling i momsinntektene for staten. Nøyaktig hvor mye mer staten tjener er usikkert, men i sommermånedene er det snakk om 250-300 millioner kroner ekstra per måned. På vinteren er det mye mer.

I tillegg kommer at elavgiften har blitt satt opp en rekke ganger de siste årene, og utgjør nå nesten 21 øre per kWh. For en vanlig husholdning betyr det 4-6000 kroner i året. Det mest oppsiktsvekkende er at statens inntekter fra elavgiften har økt kraftig, mens fossile avgifter faller eller flater ut.

Strømregningen består nå av 40 prosent avgifter. Det sender et signal om at det skal straffe seg å bruke klimavennlig energi. Det betyr også at en større regning skyves over på forbrukerne, som de kommende årene også må betale mer for de store investeringene som er planlagt i strømnettet.

Fremskrittspartiet utgir seg for å være partiet for lavere avgifter for folk flest. Det er Siv Jensen som styrer finansdepartementet og øker avgifter som rammer usosialt, framfor å for eksempel øke skattene for de rike. Prognosene viser at strømprisen kan øke 30 prosent i andre halvår i år. Dersom dette slår til, vil strømregninga til en vanlig husstand øke med over 4200 kr. i forhold til i fjor.

Økning av elavgiften tar ikke hensyn til økonomiske forskjeller mellom folk. Derfor vil Rødt at det vurderes å innføre en trinnvis elavgift for privatpersoner. Det kan gjøres med et bunnfradrag som gjør det billigere med lavt forbruk og økt dyrere for stort forbruk. Slik kan vi redusere prisen for helt nødvendig strøm, mens luksusforbruk skal koste.

Til tross for ekstrem varme og tørke i deler av landet, viser NVEs kraftrapporter netto eksport av kraft nesten hver eneste uke i år. Det viser at det er høye kraftpriser som styrer kraftproduksjon og eksport, ikke hensynet til å ha nok vann i magasinene mot høsten. En ansvarlig kraftpolitikk nå ville ha vært å stanse eksporten og eventuelt importere litt for å sikre oss.

Dersom det blir kraftkrise til høsten på grunn av uansvarlig krafteksport, kan ikke det brukes som argument for ytterligere nedbygging av naturområder med vindkraft og vannkraft, og heller ikke for flere utenlandskabler. Vi har nok kraft og nok kapasitet til eksport og import.

Norsk politikk har lenge hatt som mål at markedsprisen på elkraft skal bli lik prisen i EU. Det gjør ny kraftutbygging i Norge lønnsom, rammer forbrukerne og industrien, og resulterer i nye arealbeslag som gir tap av biologisk mangfold.