FORBUDET MOT DYRKING AV MYR MÅ STOPPES

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevNæringskomiteen i Stortinget innstiller på å vedta forslaget om forbud mot dyrking av myr. Det kan bety at stortinget vil vedta forbudet.

Om dette blir gjort for å gi Venstre en etterlengtet seier etter å ha gått inn i regjering kan nok være riktig, men det er ikke sånn saker burde behandles. Et forbud mot å dyrke myr, som vil få konsekvenser for 35 000 gårdsbruk, burde behandles mer seriøst enn som så.

Klimaeffekten er usikker, og dispensasjonsvilkårene er ikke klargjort. Men konsekvensene er store. Forskningsleder Geir Harald Strand i NIBIO opplyser at 409 av 421 kommuner har eiendommer med dyrkbar myr, og at det rammer 12 600 aktive bønder, mens 23 000 av de 35 000 eiendommene er leiejord. Over 3 mill. da eller 23.5 % av alt dyrkbart areal, er djup myr. Nordland er blant fylkene som har mest areal med dyrkbar djup myr.

Regjeringen bygger på avleggse dyrkingsmetoder. Grøfting av myr som dreneringsmetode er for lengst forlatt. Nå er det profilering eller omgraving av myr som gjelder. NIBIO-direktør Nils Vagstad er klar på at omgraving av myr ved å grave opp underliggende mineraljord, som legges som et lokk over myrjorda, faktisk kan gi en netto binding av karbon i den jorda som legges over myrlaget. Da blir det feil å innføre et forbud, som baserer seg på metoder som ble forlatt på 1970-tallet.

Det som er et paradoks i denne saken er at forbudet bare skal gjelde for bønder. Det skal ikke innføres noe forbud mot å bygge veier eller bygninger over myrjord. Regjeringen og stortingsflertallet må svare på hvorfor de ikke fremmer forslag om vern av all myrjord, men plukker ut bare dyrking av myr til matproduksjon, som mål for forbudet. Når klima brukes som grunn for forbudet, så burde jo hus- og veibygging på myrjord også forbys.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags